تاریخ نشر: سنبله ۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت داخله برای قوماندانان امنیه 34 ولایت معاون ملکی معرفی کرد

وزارت داخله افغانستان به منظور کارکرد بهتر پولیس ملی، در 34 ولایت افغانستان برای فرماندهان پولیس معاون ملکی معرفی کرد.

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله، کشور، یک شنبه (7 سنبله) در مراسمی که به مناسبت معرفی، معاونان قومندانی های امنیه ولایت ها دایر شده بود، اظهار کرد که: به منظور پیشبرد بهتر امور پولیس ملی، تطبیق برنامه ها و پلانهای پولیس ملی و بالا بردن موثریت پولیس ملی برای هر قومندان امنیه، یک معاون ملکی در نظر گرفته شده است.

14163906_533390140200043_1500812548_o

وزارت داخله اطمینان داده است که شایسته ترین افراد از طریق رقابت آزاد و در یک پروسه کاملآ شفاف برای این پست ها تعیین شده اند.

وزیر امور داخله تصریح کرده است که افزودن پست معاونیت ملکی در ساختار تشکیلات قومندانی های امنیه ولایت ها، بخشی از برنامه ملکی سازی در وزارت امور داخله و پولیس ملی است.

این برنامه با حمایت همکاران بین المللی افغانستان به ویژه اداره انکشافی سازمان ملل متحد- (UNDP)  61 بست معاونیت به شمول معاونان ملکی قومندانی های امنیه، در ساختار تشکیلاتی وزارت امور داخله و نیروهای پولیس ملی ایجاد شده  است.

روند ملکی سازی در وزارت امور داخله، به هدف بهبود عملکرد اداره های مختلف و بلند بردن ظرفیت اداره ها در جذب افراد غیر نظامی، در امور تخصصی، از چندی به این سو در جریان است.

وزارت داخله برای قوماندانان امنیه 34 ولایت معاون ملکی معرفی کرد

وزارت داخله برای قوماندانان امنیه 34 ولایت معاون ملکی معرفی کرد