تاریخ نشر: سنبله ۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نظرسنجی: فیسبوک با محدودیت از جانب حکومت رو برو است

دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد، یا «نی» با نشر اعلامیه‌ی از نتایج یک نظر سنجی که انجام داده خبرداده است. در این اعلامیه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک گفته اند، استفاده از این شبکه و با محدودیت سیستماتیک از سوی حکومت مواجه است.

FACEBOOK-RESULTS/

در اعلامیه‌ی این نهاد گفته شده: دفتر نی در یک نظر سنجی دریافته است که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک از محدودیت این شبکه شکایت دارند.

نی گفته است: در این ارزیابی کاربران مرد و زن شرکت داشته اند و 88 در صد از آنها اظهار داشته اند که با وجود زیاد بودن سرعت انترنت اما در استفاده از فیسبوک دچار محدویت شده اند و 7 در صد دیگر گفته اند تغییری در استفاده از فیسبوک را احساس نکرده اند و 5 در صد گفته اند چگونگی استفاده از این شبکه‌ی اجتماعی بدتر شد ه است.

در اعلامیه «نی» آمده که تمامی شرکت کنندگان این ارزیابی نگفته اند که وضع فیسبوک بهتر شده است.

کاربرانی که در این ارزیابی شرکت کرده  گفته اند، محدودیت استفاده از فیسبوک سیستماتیک بوه و از جانب حکومت می‌باشد.

دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد، بیان داشته که هرگونه محدودیت در رسانه‌ها و از جمله فیسبوک نقض کننده ماده‌های 43 و 50 قانون اساسی است و از اداره امور ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است که در این زمینه پاسخ دهند.

نظرسنجی: فیسبوک با محدودیت از جانب حکومت رو برو است

نظرسنجی: فیسبوک با محدودیت از جانب حکومت رو برو است