تاریخ نشر: سنبله ۶, ۱۳۹۵
خبرها / منطقه / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

قزاقستان آماده است تا با سرمایه گذاران افغانستان در این کشور همکاری کند

مقام ها در قزاقستان گفته اند که این کشور از تاجران افغانستان برای سرمایه گذاری در این کشور دعوت کرده و اعلام کرده که تسهیلات زیادی را نیز در اختیار شان قرار می دهند.

سفارت قزاقستان در کابل با نشر خبرنامه ای گفته است که این کشور برنامه بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را در جمهوری قزاقستان پیش می برد.

سفارت قزاقستان در کابل با نشر خبرنامه ای گفته است که این کشور برنامه بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را در جمهوری قزاقستان پیش می برد.

سفارت قزاقستان در کابل با نشر خبرنامه ای گفته است که این کشور برنامه بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را در جمهوری قزاقستان پیش می برد.

این کشور گفته است که با سرمایه گذاران افغانستانی همکاری کرده و در این زمینه از امنیت جان و سرمایه شان اطمینان می دهند.

گفته شده است که درحال حاضر حاضر ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاران خارجی یکی از اهداف مهم سیاست سرمایه گذاری جمهوری قزاقستان به شمار می رود و به همین منظور حکومت جمهوری قزاقستان تلاش دارد شرایط سرمایه گذاری را بهبود ببخشد و فضای مساعد را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

براساس گزارش ها، قزاقستان جایگاه ۴۲ را در میان ۱۴۰ کشور جهان در عرصه قابلیت رقابت سرمایه گذاری به دست آورده است که هشت پله صعود را نشان می دهد.

این کشور پس از آذربایجان دومین کشوری است که در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده است.

قزاقستان آماده است تا با سرمایه گذاران افغانستان در این کشور همکاری کند

قزاقستان آماده است تا با سرمایه گذاران افغانستان در این کشور همکاری کند