تاریخ نشر: سنبله ۶, ۱۳۹۵
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کنفرانس دو روزه جهان عاری از سلاح هسته ای در قزاقستان برگزار می‌شود

قزاقستان به خاطر 25 مین سالگرد مسدود شدن پلیگون آزمایشات هسته ای سیمیپلاتینسک که تصمیم آن توسط نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان در سال 1991 گرفته شد، کنفرانس دوروزه ای را زیر عنوان جهان عاری از سلاح هسته ای برگزار می کند.

این کنفرانس قرار است به تاریخ ۲۸ و ۲۹ آگست در شهر آستانه برگزار شود.

قزاقستان در طول ۲۵ سال گذشته، تلاش کرده تا حمایت های جهانی را نسبت به نابودی کامل سلاح های هسته ای ایجاد کند.

قزاقستان در طول ۲۵ سال گذشته، تلاش کرده تا حمایت های جهانی را نسبت به نابودی کامل سلاح های هسته ای ایجاد کند.

سفارت قزاقستان با نشر خبرنامه ای که یک کاپی آن به خبرگزاری افق رسیده گفته است که نورسلطان نظربایف در سال ۲۰۱۲ پروژه АТОМ را مطرح کرد که براساس آن منع آزمایشات هسته ای به عنوان راهی به سوی جهان عاری از سلاح اتمی یاد شده است.

در کنفرانس دوروزه ذکر شده، بیش از چهل کشور جهان در سطح مقامات عالی رتبه شرکت می کنند.

پروژه АТОМ توسط نهاد دولتی «مرکز نظرباییف» عملی میشود که وظیفه آن ترویج جهان عاری از سلاح های هسته ای با توجه به چشم اندار نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان در این خصوص، میباشد.

به ابتکار رئیس جمهوری قزاقستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد  بتاریخ 7 دسامبر سال 2015 اعلامیه سرتاسری جهان بدون اتم را تصویب نمود.

کنفرانس دو روزه جهان عاری از سلاح هسته ای در قزاقستان برگزار می‌شود

کنفرانس دو روزه جهان عاری از سلاح هسته ای در قزاقستان برگزار می‌شود