تاریخ نشر: سنبله ۶, ۱۳۹۵

قزاقستان کمک‌های فرهنگی‌اش به افغانستان را ادامه می‌دهد

برنامه دولتی آموزشی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در موسسات تعلیمی قزاقستان به ابتکار نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان در چارچوب موافقتنامه همکاری میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی افغانستان که بتاریخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۹ به امضاء رسیده است، عملی میشود.

اجرای عملی این برنامه در سال ۲۰۱۰ آغاز گردید که از آن زمان تا به حال در موسسات عالی و کالج های قزاقستان در شهر های آستانه، الماتی، تالگار، کاراگندا، سیمی و شیمکینت در حدود ۱۰۰۰ محصل افغانی مصروف آموزش بودند و استند.

برنامه دولتی آموزشی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در موسسات تعلیمی قزاقستان به ابتکار نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان در چارچوب موافقتنامه همکاری میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی افغانستان که بتاریخ 22 نوامبر سال 2009 به امضاء رسیده است، عملی میشود.

برنامه دولتی آموزشی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در موسسات تعلیمی قزاقستان به ابتکار نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان در چارچوب موافقتنامه همکاری میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی افغانستان که بتاریخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۹ به امضاء رسیده است، عملی میشود.

طی سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ کمیسیون بین الاداری امتحانات جمهوری قزاقستان سالانه ۲۰۰ محصل را برای ادامه تحصیل در قزاقستان انتخاب نموده است که از این جمله ۱۴۰ تن آنها به موسسات تعلیمی عالی و ۶۰ تن آنها به موسسات تعلیمی تخنیکی- مسلکی راه یافتند. در سال ۲۰۱۵ پنجاه تن از اتباع افغانستان به جمهوری قزاقستان برای تحصیل در مقطع لیسانس فرستاده شدند و قرار است در سال ۲۰۱۶ صد تن در مقطع لیسانس فرستاده شوند. رشته های را که محصلین افغانی در قزاقستان فرا گرفتند قرار ذیل است:

– طب- به تعداد ۱۹۳ بورسیه لیسانس

– زراعت – به تعداد ۱۱۶ بورسیه در مقطع لیسانس و ۳۸ بورسیه در مقطع ماستری.

– تامین نظم عامه – ۷۵ بورسیه در اکادمی وزارت داخله جمهوری قزاقستان.

– حفظ سرحدات دولتی – ۴۰ بورسیه در اکادمی سرویس سرحدی جمهوری قزاقستان.

– علوم بشری – ۱۷ بورسیه در مقطع لیسانس و ۱۹ بورسیه در مقطع ماستری.

– علوم طبیعی – ۱۴ بورسیه در مقطع ماستری.

– علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت – ۱۰ بورسیه در مقطع ماستری.

– هنر – ۱۳ بورسیه در مقطع ماستری.

– حقوق – ۵ بورسیه در مقطع ماستری

– رشته های تخنیکی – ۱۹۰ بورسیه در مقطع لیسانس و ۲۰ بورسیه در مقطع ماستری.

– تعلیم و تربیه – ۳۰ بورسیه در مقطع لیسانس و ۲۰ بورسیه در مقطع ماستری.

تمامی مصارف مربوط به آموزش، ترانسپورت و بود و باش محصلین افغانی در قزاقستان از صندوق مخصوص دولتی قزاقستان با بودجه ۵۰ میلیون دالر امریکای تمویل میگردد. مسئولیت عملی سازی این برنامه را وزارت معارف و علوم جمهوری قزاقستان و از طرف افغانستان وزارت تحصیلات عالی با اشتراک وزارت معارف و وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارند.

در سال جاری این برنامه به کار خود پایان داد و آخرین دور انتخاب محصلین به تعداد ۱۰۰ نفر بتاریخ ۱۵ جولای سال روان در شهر کابل برگزار گردید.

از برنامه آموزشی قزاقستان مردم افغانستان و جامعه جهانی با نظریات مثبت استقبال نمودند و از آن به عنوان نشانه دوستی واقعی میان دو ملت بردار قزاقستان و افغانستان قدردانی کردند.

Displaying ۲ نظر
نظرشما چیست؟
  1. محمد کبیر می‌گه:

    فراگیری علم و دانش مدرن برای ارتقای ظرفیت و افزایش مهارتها همانند آکسیجن ضروری میباشد که نتیجه آن اصلاح رفتار وحشت به رفتار انسانی و سازنده میباشد که جامعه قبیلوی را بسوی جامعه پیشرفته هدایت می کند

  2. بنده هم از کشور دوست قزاقستان فارغ شده ام ولی امسال که اقدام به دوره ماستری میکردم گفتن که تنها محصلین که در کانکور سال ۹۴ و ۹۵ بی نتیجه مانده باشند یا نمرات بلند داشته باشند پدیده میشود نمیدانم آیا حقیقت داشت یا خیر
    تشکر

قزاقستان کمک‌های فرهنگی‌اش به افغانستان را ادامه می‌دهد

قزاقستان کمک‌های فرهنگی‌اش به افغانستان را ادامه می‌دهد