تاریخ نشر: سنبله ۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

تجاوز یک ملای طالب بر یک دختر شش ساله در سرپل

یک ملای طالب به نام بیت الله که امام مسجد در یک مسجد از مربوطات ولسوالی صیاد سرپل است بر یک دختر شش ساله تجاوز جنسی کرده است.

یک منبع که خواست نامی از او گرفته نشود به خبرگزاری افق گفت که این ملا در داخل مسجد بر یک دختر شش ساله تجاوز جنسی کرده است.

تجاوز بر کودکان از سوی ملاامامان مسجد از موضوعاتی است که هر از گاهی رسانه ای می شود.

تجاوز بر کودکان از سوی ملاامامان مسجد از موضوعاتی است که هر از گاهی رسانه ای می شود.

به گفته منبع حزب الله ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی صیاد نیز خانواده این دختر را تهدید کرده که این موضوع را رسمی نسازد.

تجاوز بر کودکان از سوی ملاامامان مسجد از موضوعاتی است که هر از گاهی رسانه ای می شود.

پیش از این نیز نمونه هایی از تجاوز جنسی و لواط برخی ملاامامان بر شاگردان شان در برخی مناطق دیگر به نشر رسیده بود.

تجاوز یک ملای طالب بر یک دختر شش ساله در سرپل

تجاوز یک ملای طالب بر یک دختر شش ساله در سرپل