تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وظیفه رییس عمومی پولیس نظم‌عامه، موقتی به تعلیق درآمد

در پی‌اعتراض شماری شهروندان شهرکابل که می‌گویند پسر زمری پیکان رییس عمومی پولیس نظم‌عامه در قتل یک جوان دست داشته، وظیفه این مسوول امنیتی به حُکم رییس جمهور موقتی به حالت تعلیق در آمده است.

n00049300-r-b-012

درجریان این هفته شماری از شهروندان شهرکابل تظاهرات کردند که پسر زمری پیکان رییس عمومی پولیس وزارت داخله در قتل یک جوان به نام سهراب دست دارد.

نزدیکان این جوان و اعتراض کنندگان می‌گویند پسر این مسوول امنیتی با افراد همراهش از موترشان پایین شده اند و سهراب را با فیرتفنگچه بر فرقش، به قتل رسانده اند.

نزدیکان مقتول و اعتراض کنندگان خواستار تحقیق و پیگرد قضایی از متهم شده‌اند.

در پیوند به این اعتراض ریاست جمهوری حکم داده که تا ختم بررسی این حادثه، زمری پیکان رییس عمومی پولیس نظم عامه سر وظیفه خویش حاضر نشود.

زوارت داخله اعلام کرده که بخاطر تطبیق حُکم رییس جمهور در مورد بررسی قتل سهراب فرزند رحیم دل باشنده میربچه کوت، فرمانده نظم‌عامه در خانه خویش بوده و هیچ مسوولیت کاری را انجام نخواهد داد.

گفته می‌شود این مقام ارشد پولیس هنگام حادثه قتل سهراب در کابل نبوده و مصرف ماموریت نظامی در ولایت قندوز و بغلان بوده است.

این وزارت گفته است به جای آقای پیکان، مسوولیت فرماندهی پولیس نظام عامه موقتی به سید احمد علی حسن زاده که پیش از این رییس ارکان فرماندهی نظم‌عامه بوده، سپرده شده است.

وظیفه رییس عمومی پولیس نظم‌عامه، موقتی به تعلیق درآمد

وظیفه رییس عمومی پولیس نظم‌عامه، موقتی به تعلیق درآمد