تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۵
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک پولیس عراقی پس از دوسال مادرش را از چنگ داعش نجات داد

رسانه‌های عراقی گزارش داده اند که منطقه القیار در 63 کیلو متری جنوب موصل، به زودی از تصرف داعش خارج می شود.

جنگ در موصل عراق در ماه های اخیر میان داعش و نظامیان عراق شدت گرفته بود. اخیرا بسیاری از این منطقه به دست نیروهای عراقی افتاده است.

در این میان یکی از فرماندهان ارشد عراق در این جنگ تصاویر دیدار یک پلیس عراقی با مادرش را پس از دو سال جدایی و دوری منتشر کرده است.

در این میان یکی از فرماندهان ارشد عراق در این جنگ تصاویر دیدار یک پلیس عراقی با مادرش را پس از دو سال جدایی و دوری منتشر کرده است.

در این میان یکی از فرماندهان ارشد عراق در این جنگ تصاویر دیدار یک پلیس عراقی با مادرش را پس از دو سال جدایی و دوری منتشر کرده است.

گفته می‌شود مادر این پلیس که در مناطق تحت کنترول داعش گرفتار مانده بوده و قادر به فرار هم نبود  و تمام این دوسال را تنهایی گذرانده بود.

این عضو پلیس پس از پیدا کردن مادرش به پایش افتاد و او را به آغوش گرفت.

با قدرت گرفتن داعش در اکثر نقاط عراق خیلی از خانواده ها ازهم پاشیده و پراکنده شدند.

داعش در سال 2014 به عراق حمله یورش برد و تا کنون این جنگ ادامه دارد.

یک پولیس عراقی پس از دوسال مادرش را از چنگ داعش نجات داد

یک پولیس عراقی پس از دوسال مادرش را از چنگ داعش نجات داد