تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۵

زورگویی کارمند ارگ در ناحیه ۶، هتل خورشید در میان خانه های مردم ساخته شده است

شماری از باشندگان ناحیه ششم کابل می گویند که کارمندان ارگ ریاست جمهوری از صاحب یک هتل در این ناحیه حمایت می کنند که باعث اذیت و آزار باشندگان این منطقه شده است.

آنان اسنادی را در اختیار خبرگزاری افق قرار داده اند که هتل خورشید، بدون داشتن جواز در میان خانه های باشندگان محل فعالیت داشته و آرامش آنان را سلب کرده است.

13335185_1738715563038710_128499274_n

آنان اسنادی را در اختیار خبرگزاری افق قرار داده اند که هتل خورشید، بدون داشتن جواز در میان خانه های باشندگان محل فعالیت داشته و آرامش آنان را سلب کرده است.

غلام یحیا یک باشنده محل به خبرگزاری افق گفت که آنان بارها به لوی سارنوالی، حوزه پولیس و دیگر ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کرده و امر بسته شدن آن را گرفته اند اما کسی نمی تواند آن را بسته کند.

به گفته او، یکی از شرکای هتل که یک دگروال است در ارگ ریاست جمهوری کار می کند و هربار با دستورات مراجع قضایی برخورد کرده و از وظیفه خویش سوی استفاده می کند.

خبرگزاری افق مکررا تلاش کرد تا با صاحب این هتل گفتگو کند اما موفق نشد.

با این حال رییس ناحیه ششم شاروالی کابل نیز تایید کرده است که این هتل جواز فعالیت ندارد و در ابتدا برای سالن ورزشی اجاره شده اما بعدا تبدیل به هتل عروسی شده است.

او گفته است که زور ناحیه به بسته کردن این هتل نمی رسد و پولیس نیز تا کنون نتوانسته است که جلو فعالیت غیر قانونی این هتل را بگیرد.

در اسنادی که در اختیار خبرگزاری افق رسیده، ناحیه ششم شاروالی کابل امر مسدود کردن این هتل را صادر کرده اما پس از مدتی دوباره از سوی صاحبان هتل کار آن آغاز شده است.

در این اسناد آمر حوزه مربوطه و نیز رییس ناحیه مربوطه بر پای عریضه شاکیان امضا کرده اند که هتل مسدود شود اما، تاکنون این هتل همچنان به کار خود ادامه می دهد.

باشندگان محل می گویند که ساخت هتل در میان خانه های مسکونی مردم، کار غیر قانونی است اما از آنجایی که مالکان این هتل در ارگ ریاست جمهوری واسطه دارند فعالیت این هتل تاکنون متوقف نشده است.

زورگویی کارمند ارگ در ناحیه ۶، هتل خورشید در میان خانه های مردم ساخته شده است

زورگویی کارمند ارگ در ناحیه ۶، هتل خورشید در میان خانه های مردم ساخته شده است