تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سروردانش با تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی مخالفت کرد

دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرده است که آقای دانش با طرح تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی ابراز مخالفت کرده است.

10985300_351322065071923_845422105621347128_n

در اعلامیه‌ی مطبوعاتی که از دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به خبرگزاری افق رسیده شده است: «طرح قانون انتخابات در آخرین مراحل تصویب قرار دارد و این قانون از سوی کمیته‌ ای با عضویت قاضی القضات، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان اداره امور ریاست جمهوری و ریاست تقنین وزارت عدلیه، تحت نظر این جانب بحث‌ها و مطالعات مداوم و دقیق و همه جانبه داشته و طرح‌های مختلف را به کابینه پیشنهاد کرده و تا کنون دو بار در جلسات کابینه مورد بحث قرار گرفته است، اما هنوز هم آماده توشیح نشده و متن مسوده نهایی و کامل نشده است.»

معاون دوم ریاست جمهوری در این اعلامیه گفته است: «تک سرسی شدن انتخابات با در نظر داشت اوضاع و احوال افغانستان از نگاه عملی، حقوقی و تخنیکی با موانع و چالش‌های فراوان رو برو است و تایید شدن آن نگرانی‌ها و مشکلات فراوان را در انتخابات پیش رو به وجود می‌آورد.»

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته است تک کرسی شدن انتخابات از نگاه حقوقی نیز نقایضی دارد و در آینده را مطرح می‌کند.

این اعتراض سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری درحالی به تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی در طرح قانون انتخابات ابراز شده که این طرح قانونی آن گونه که در اعلامیه‌ی او مطرح شده در کمیته‌ای مشتکل از حقوق دانان که تحت نظارت او کار کرده بررسی شده و در کابینه برای تایید ارایه شده‌است.

سروردانش با تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی مخالفت کرد

سروردانش با تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی مخالفت کرد