تاریخ نشر: ثور ۲, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سنگ تهداب مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا گذاشته شد

مرکز آموزشی باغ زنانه به ارزش 12 میلیون افغانی ازبودجه انکشافی وزارت امورزنان اعمارمی گردد

دوکتورحسن بانوغضنفر وزیرامورزنان کشور طی سفررسمی به ولایت کاپیسا عازم وبا جنرال محراب الدین صافی والی ولایت کاپیسا دیدارنمود
جنرال محراب الدین صافی والی ولایت کاپیسا دردیدار با وزیرامورزنان کشورضمن اظهارخوش امدید به مهمانان مرکزازوضعیت زنان ومشارکت آنها درحکومت ابراز خورسندی نموده وتعهد سپرد که آنچه درتوان دارد دربهبود زنده گی خانم ها دریغ نورزد
بعدازنشست کوتاه دردفترکارش؛ یکجا با هم رهسپار باغ زنانه درولسوالی حصه اول کوهستان شدند
درآنجا طی محفلی جنرال محراب الدین صافی والی ولایت کاپیسا تلاش ها وتوجه وزارت امورزنان را ستوده و درمورد پیشرفت ها وفعالیت های زنان دراین ولایت خبرداد
آقای صافی ایجاد باغ زنانه ومرکزآموزشی باغ زنانه را یک گام دیگر به سوی پیشرفت خانم های این ولایت دانست
والی ولایت کاپیسا علاوه نمود که پیشرفت های چشمگیری برای خانم ها صورت گرفته اما بسنده نیست وتوجه بیشتر آن وزارت را درراستای بهبود ورشد زنان دربخش های مختلف خواستارگردید
دکتورحسن بانو غضنفروزیرامورزنان کشور طی صحبتی از مهمان نوازی مقام رهبری ولایت سپاسگزاری نموده وازتوجه وتلاش های والی ولایت در راستای امورات کاری زنان قدردانی کرد
ایجاد وتاسیس باغ زنانه ومرکزآموزشی باغ زنانه را برای مردم وبه ویژه خانم های این ولایت مبارکباد گفته افزود که:” امیدوارهستم که با تاسیس همچو مراکز مشکلات خانم ها رفع گردد. وازمسئولین ولایت کاپیسا خواست تا هرکدام شان تا حد توان با واحد دومی آن وزارت همکار وهمگام باشند
.وزیرامورزنان دراخیرسخنانش خواست تا دراین باغ زنانه محافل ومجالس متعدد را برگزار وهرروز دراین مکان سخنرانی ها صورت گیرد

سنگ تهداب مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا گذاشته شد

سنگ تهداب مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا گذاشته شد