تاریخ نشر: اسد ۳۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ملاعارف به جای ملارسول رهبر شاخه انشعابی طالبان شد

سخنگوی این شاخه‌ی طالبان گفته است که شورای رهبری آنها به جای ملا رسول ملا عبدالرووف عارف را رهبر این گروه انتخاب کرده است.

ملا رسول

ملا رسول

عبدالمنان نیازی سخنگوی این شاخه‌ی طالبان گفته است : ملا رسول رهبری پیشین آنها از چندی به سو لادرک بوده و به این خاطر شورای سیزده نفری آنها ملا عبدالرووف عارف را به عنوان رهبر این گروه انتخاب کرده است.

نیازی گفته است ملا عبدالرووف عارف در زمان حاکمیت طالبان معین وزارت دفاع بوده و از سپین بولدک قندهار می‌باشد.

شاخه ملا رسول پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان، از پیکره این گروه جدا شده بود و با طالبان به رهبری ملا منصور اختلاف داشت.

همچنان ملاهبت الله رهبر جدید طالبان نیز با این گروه مخالف است.

از زمان جدا شدن این شاخه تاکنون میان طالبان در ولایت‌های هرات، زابل، ننگرهار و هلمند درگیری رخ داده است.

ملاعارف به جای ملارسول رهبر شاخه انشعابی طالبان شد

ملاعارف به جای ملارسول رهبر شاخه انشعابی طالبان شد