تاریخ نشر: اسد ۳۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

امرخیل: ترفیع افسران وزارت داخله براساس رشوت یا روابط صورت می‌گیرد

امین الله امرخیل قوماندان امنیه غزنی وزارت امور داخله را متهم کرد که با بی عدالتی و براساس روابط و رشوت خوری ترفیع افسران عالی رتبه در این وزارت را انجام می دهند.

به گفته او روابط حزبی و نیز معاملات پولی باعث شده تا برخی از افسران به زودترین فرصت رتبه بگیرند.

امین الله امرخیل قوماندان امنیه غزنی وزارت امور داخله را متهم کرد که با بی عدالتی و براساس روابط و رشوت خوری ترفیع افسران عالی رتبه در این وزارت را انجام می دهند.

امین الله امرخیل قوماندان امنیه غزنی وزارت امور داخله را متهم کرد که با بی عدالتی و براساس روابط و رشوت خوری ترفیع افسران عالی رتبه در این وزارت را انجام می دهند.

آقای امرخیل گفت:« در وزارت داخله تنها افسرانی ترفیع می کنند که با مقام های این وزارت پیوندهای حزبی و سیاسی دارند و یا هم معاملات پولی انجام می دهند».

روز پنجشنبه براساس فرمان ریاست جمهوری وزرای دفاع و داخله کشور به رتبه سترجنرالی ارتقا کردند.

این ارتقا درحالی صورت می گیرد که براساس برخی گزارش ها به دلیل بی کفایتی و عدم توانایی مدیران ارشد امنیتی وزارت های دفاع و داخله برخی مناطق به دست طالبان سقوط می کنند.

هم اکنون بخش های زیادی از ولایت های شمالی کشور به شمول قندوز و نیز ولایت های جنوبی به شمول هلمند در اختیار شورشیان است.

قوماندان امنیه غزنی نیز گفته است که صدها جنرال و افسر بی واسطه در نظام هستند که در ۱۵ سال گذشته ترفیع نگرفته اند.

به گفته او، شورای امنیت ملی و ارگ ریاست جمهوری با این بی عدالتی نهادهای امنیتی را سیاسی ساخته اند که جفای بزرگی است و از دید مردم پنهان نمی ماند.

به گفته امرخیل  این جفای بزرگ از چشم مردم پنهان نخواهد شد.

وزارت داخله تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

امرخیل: ترفیع افسران وزارت داخله براساس رشوت یا روابط صورت می‌گیرد

امرخیل: ترفیع افسران وزارت داخله براساس رشوت یا روابط صورت می‌گیرد