تاریخ نشر: اسد ۲۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

زورگویی های کامران علی زی خشم لوی سارنوالی را برانگیخت

کامران علیزایی ریس شورای ولایتی هرات از سوی لوی سارنوالی افغانستان ممنوع الخروج اعلام شده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفت.

در متن مکتوبی که یک کاپی آن به خبرگزاری افق رسیده، فرید حمیدی از وزارت داخله و امنیت ملی خواسته تا آقای علی زی و محافظانش را بازداشت کنند.

کامران علیزایی ریس شورای ولایتی هرات از سوی لوی سارنوالی افغانستان ممنوع الخروج اعلام شده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفت.

کامران علیزایی ریس شورای ولایتی هرات از سوی لوی سارنوالی افغانستان ممنوع الخروج اعلام شده و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفت.

رییس شورای ولایتی هرات روز گذشته در پیوند به بازداشت یک اینجینیر فواید عامه از سوی سارنوالی هرات، مظنون این قضیه را با قلدی از سارنوالی هرات آزاد کرده است.

این اینجنیر متهم  است که در پیوند به ساخت سرک های درون شهری هرات نزدیک به هشت هزار دالر رشوت گرفته است.

یک منبع نزدیک به شورای ولایتی هرات به خبرگزاری افق گفت که جنجال میان شورای ولایتی و شهرداری هرات، باعث مداخله سارنوالی به نفع شاروالی هرات شده که با واکنش تند آقای علی زی روبرو شده است.

به گفته او، رییس شورای ولایتی هرات همواره انتقادات جدی از شاروالی هرات داشته و این نهاد را متهم به فساد و کم کاری در سطح شهر هرات کرده است.

با این حال کامران علی زی گفته است که صلاحیت بازداشت  او را لوی سارنوالی ندارد.

او گفت که مردم به او رای داده اند و باید این تصمیم را مردم بگیرند. او همچنان گفت که تنها رییس جمهوری صلاحیت دارد تا اورا بازداشت کند.

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات، از جمله مقامات قلدر و زورگوی هرات است که هر از گاهی باعث جنجال هایی در سطح این ولایت می شود.

چندی پیش نیز محافظان آقای علی زی یک کارکند امنیت ملی را به گلوله بستند.

زورگویی های کامران علی زی خشم لوی سارنوالی را برانگیخت

زورگویی های کامران علی زی خشم لوی سارنوالی را برانگیخت