تاریخ نشر: اسد ۲۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حقوق بشر: نگران استفاده از غیرنظامیان در جنگ ها هستیم

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که این نهاد نگران استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی در جنگ است.

سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که افزایش جنگ در مناطق مختلف آمار استفاده از غیر نظامیان به عنوا سپر دفاعی نیز افزایش یافته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که این نهاد نگران استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی در جنگ است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که این نهاد نگران استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی در جنگ است.

به گفته او، این مساله باعث شده که مناطق جنگی در کشور در بدترین حالت خود قرار داشته باشد.

خانم سمر به خبرگزاری جمهور گفته است که طرف های جنگ باید موازین حقوق بشری را رعایت کنند و به غیر نظامیان در جنگ ها آسیبی نرسانند.

او همچنان گفته است که دولت افغانستان مکلف است تا جان غیر نظامیان را بخصوص در عملیات های شبانه و خانه به خانه در نظر بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر درحالی از خشونت با غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که جنگ در بسیاری از مناطق افغانستان گسترش یافته است.

براساس آمارها در بسیاری از مناطقی که جنگ جریان دارد غیر نظامیان مجبور به ترک خانه های شان شده و به مناطق امن مهاجرت کرده اند.

هلمند، بغلان، قندوز، بخش هایی از هرات و فراه و برخی مناطق در شرق کشور صحنه درگیری های میان نظامیان افغان و شورشیان هستند.

حقوق بشر: نگران استفاده از غیرنظامیان در جنگ ها هستیم

حقوق بشر: نگران استفاده از غیرنظامیان در جنگ ها هستیم