تاریخ نشر: اسد ۲۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حکومت متهم اصلی رویداد مرگبار دوم اسد در دهمزنگ است

شماری از اعضای جنبش موسوم به روشنایی امروز چهار با نشر اعلامیه ای از آدرس شورای عالی مردمی حکومت افغانستان را متهم کرده اند که در رویدادمرگبار دوم اسد در میدان دهمزنگ دست داشته است.

این شورا مدعی شده است اسنادی در اختیار دارند که نشان می دهد حکومت در این رویداد متهم است.

این شورا مدعی شده است اسنادی در اختیار دارند که نشان می دهد حکومت در این رویداد متهم است.

این شورا مدعی شده است اسنادی در اختیار دارند که نشان می دهد حکومت در این رویداد متهم است.

در بخشی از اعلامیه مطبوعاتی این شورا آمده است:« متهم ردیف اول و اصلی فاجعه المناک دوم اسد و حمله بر تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی جنبش روشنایی در کابل، حکومت افغانستان و مشخصا مسوولان رده اول نیروهای امنیتی بویژه پلیس و امنیت ملی هستند.

این شورا مدعی شده که براساس اسنادی که در دست دارند، به زودی در دادگاه های ذیصلاح بین المللی، علیه افراد مشخصی در حکومت وحدت ملی، اقامه دعوا خواهند کرد.

این شورا همچنان مدعی شده که حکومت نسبت به خواسته های این جنبش که عبور لین ۵۰۰ کیلووات از مسیر بامیان به کابل است تعلل کرده و بیشتر به فکر زد و بندهای داخلی شان هستند.

همچنان حکومت وحدت ملی متهم شده است که در باره رویداد دهمزنگْ تمامی آثار جرم شان را از بین برده است.

روز دوم اسد ماه گذشته بیش از هشتاد نفر در نتیجه یک رویداد مرگبار انتحاری در میدان دهمزنگ کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

انفجار زمانی رخ داد که هزاران معترض در میدان دهمزنگ گرد آمده بودند تا از دولت بخواهند مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت را از بامیان عبور دهند.

شورای عالی مردمی همچنین گفته است که شفاخانه های دولتی در مداوای مجروحان رویداد دهمزنگ کم کاری کرده است.

شورای عالی مردمی همچنان ادعا کرده که بسیاری از زخمی ها پس از مداوا دوباره دچار مشکل شده و دوباره به شفاخانه های خصوصی رفته اند.

حکومت متهم اصلی رویداد مرگبار دوم اسد در دهمزنگ است

حکومت متهم اصلی رویداد مرگبار دوم اسد در دهمزنگ است