تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بر اساس حکمی به منظور بهبودی امور قضای در کشور ۱۹ تن از قاضات جدید را مقرر کرد.Unknown

به گزارش افق ٬در این حکم آمده است که بر اساس پیشنهاد ستره محکمه ۱۹ تن قضات که بیشتر شان مربوط محکمه رسیدگی به جرایم سنگین است تقرر وتبدیل شدند.

درحکم  ریاست جمهوری آمده که فریده به حیث رییس دیوان اطفال محکمه استیناف ولایت کابل، احمد سعید به حیث رییس محکمه ابتداییه حوزه اول شهر کابل، عطاالله فکری به حیث رییس محکمه استیناف ولایت فراه، محمد هارون به حیث رییس محکمه استیناف ولایت بدخشان، اسدالله به حیث رییس دیوان مدنی و احوال شخصیه استیناف ولایت بلخ، انیسه رسولی به حیث رییس محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، عبدالبشیر به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، سید نعمت الله به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، فضل الهادی به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، سید نسیم به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرام سنگین فساد اداری استیناف، عبدالجمیل به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، شیر آقا به حیث عضو قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف، شیر آقا منیب به حیث رییس محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، لیدا خروتی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، مصطفی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، فهیمه به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، عبدالمحبوب به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، امان الله تجلی به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ومحترم رحمت الله به حیث عضو قضایی محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری تقرر  و تبدیل شده اند.

 

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور