تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بر اساس حکمی به منظور بهبودی امور قضای در کشور 19 تن از قاضات جدید را مقرر کرد.Unknown

به گزارش افق ٬در این حکم آمده است که بر اساس پیشنهاد ستره محکمه 19 تن قضات که بیشتر شان مربوط محکمه رسیدگی به جرایم سنگین است تقرر وتبدیل شدند.

درحکم  ریاست جمهوری آمده که فريده به حيث رييس ديوان اطفال محکمه استيناف ولايت کابل، احمد سعيد به حيث رييس محکمه ابتداييه حوزه اول شهر کابل، عطاالله فکری به حيث رييس محکمه استيناف ولايت فراه، محمد هارون به حيث رييس محکمه استيناف ولايت بدخشان، اسدالله به حيث رييس ديوان مدنی و احوال شخصيه استيناف ولايت بلخ، انيسه رسولی به حيث رييس محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، عبدالبشير به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، سيد نعمت الله به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، فضل الهادی به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، سيد نسيم به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرام سنگين فساد اداری استيناف، عبدالجميل به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، شير آقا به حيث عضو قضايی محکمه استيناف رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری استيناف، شير آقا منيب به حيث رييس محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری، ليدا خروتی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری، مصطفی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری، فهيمه به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری، عبدالمحبوب به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری، امان الله تجلی به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری ومحترم رحمت الله به حيث عضو قضايی محکمه ابتداييه رسيدگی به جرايم سنگين فساد اداری تقرر  و تبدیل شده اند.

 

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور

تقرر و تبدیل نوزده قاضی در کشور