تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

دیدار وزیر مالیه با نمایندگان شورای ملی برای آمادگی کنفرانس بروکسل

اکلیل حکیمی،وزیر مالیه در مورد آماده‌گى ها و هماهنگى‌کنفرانس بروکسل روز گذشته با وکلای شورای ملی دیدار کرده است.

HK2A6255

در این دیدار آقای حکیمی در رابطه به کنفرانس بروکسل و جلسات ضمنی آن، پلان آمادگی، فهرست اشتراک‌کننده‎گان، استراتیژى ارتباطات، اعلامیه این کنفرانس و سند چارچوب انکشاف ملى کشور و دست آوردهاى حکومت وحدت ملی معلومات مفصل و همه جانبه ارائه نموده است.

وکلای شورای ملی نیز متقابلا نظریات وپشنهادات شان را در مورد کنفرانس بروکسل بیان داشته اند.

دیدار وزیر مالیه با نمایندگان شورای ملی برای آمادگی کنفرانس بروکسل

دیدار وزیر مالیه با نمایندگان شورای ملی برای آمادگی کنفرانس بروکسل