تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۵

مصارف میلیونی سپیدار برای دیدارکنندگان ولایتی عبدالله عبدالله

براساس اسنادی که خبرگزاری افق به آن دست یافته، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی برای کسانی که برای ملاقات با داکتر عبدالله عبدالله ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، از ولایات می آیند، سالانه میلیون ها افغانی پول می پردازند.

در این اسناد، ریاست دفتر آقای عبدالله در پیشنهادی تقاضا کرده است که از کود91 مبلغ سی میلیون افغانی برای سال 1394 جهت پرداخت به مراجعانی که از ولایت ها به دیدار داکتر عبدالله عبدالله می آیند، تادیه گردد.

files-hotels-7174221[9ce21aa0732d07d83d6ce3be5c0bc479]

در این اسناد گفته شده است که رییس اجرایی خود، هدایت می دهد تا به مراجعین از ولایات سفریه و پول پرداخت شود.

در این اسناد گفته شده است که رییس اجرایی خود، هدایت می دهد تا به مراجعین از ولایات سفریه و پول پرداخت شود.

همچنان در این اسناد آقای عبدالله عبدالله به وزارت مالیه هدایت داده تا وزارت مالیه مبلغ بیست میلیون افغانی از کود نمبر 91 برای مصارف مهمانان ولایتی ریاست اجراییه، پرداخت کند.

وزارت مالیه نیز پرداخت این پول ها را تایید و آن را تادیه کرده است.

در اسنادی که در اختیار خبرگزاری افق قرار گرفته آمده است که ریاست دفتر آقای عبدالله ماهانه مبلغ پنج میلیون افغانی به عنوان مصارف سردستی، نیز پیشنهاد کرده که از سوی ایشان تایید و از سوی وزارت مالیه از کود نمبر 91 پرداخت شده است.

پرداخت سالانه مبلغ 90 میلیون افغانی تنها برای مصارف به اصطلاح «سَردستی» از سوی شماری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.

یک منبع در وزارت مالیه که خواست نامش در این گزارش ذکر نشود به خبرگزاری افق گفت که کود 91 در اختیار رییس جمهوری برای مصارف اضطراری است ولی اینکه ریاست اجراییه برای سفرخرج ملاقات کنندگان ولایتی خود از آن استفاده می کند، خلاف نورم‌ها و اصول اداری است.

تماس خبرگزاری افق با سخنگویان ریاست اجراییه در مورد این اسناد، بی نتیحه بوده است.

مصارف میلیونی سپیدار برای دیدارکنندگان ولایتی عبدالله عبدالله

مصارف میلیونی سپیدار برای دیدارکنندگان ولایتی عبدالله عبدالله