تاریخ نشر: اسد ۲۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ارگ: روند اصلاح نظام انتخاباتی شتاب می‌گیرد

مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که پیش نویس اصلاح شده قانون انتخابات برای تصویب به جلسه بعدی کابینه ارسال می شود.

به گفته شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آمادۀ فرستادن به کابینه ساخته است.

مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که پیش نویس اصلاح شده قانون انتخابات برای تصویب به جلسه بعدی کابینه ارسال می شود.

مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که پیش نویس اصلاح شده قانون انتخابات برای تصویب به جلسه بعدی کابینه ارسال می شود.

آقای مرتضوی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.

او گفت که کمیته تقنین حکومت به رهبری سرور دانش و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در آخرین جلسۀ این گروه کاری که شام گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

ارگ درحالی از تسریع روند اصلاح نظام انتخاباتی سخن گفته است که روز پنج شنبه عبدالله عبدالله ریاست جمهوری را متهم به بی پروایی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی کرد و گفت که اراده ای برای این کار در ارگ وجود ندارد.

ارگ: روند اصلاح نظام انتخاباتی شتاب می‌گیرد

ارگ: روند اصلاح نظام انتخاباتی شتاب می‌گیرد