تاریخ نشر: اسد ۲۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ریاست‌اجرایی: اشرف‌غنی حاضر نشده است با عبدالله دیدار کند

مقام ها در ریاست اجرایی حکومت می گویند که رییس جمهور غنی حاضر نشده است با عبدالله عبدالله امروز شنبه، ملاقات کند.

حشمت رادفر مشاور مطبوعاتی ریاست اجراییه در صفحه فیس بوک خود نوشته است:« ملاقاتی که قرار بود بین رییس جمهور و رییس اجراییه کشور به منظور بحث روی مسایل حساس کشور صورت بگیرد، پس از چاشت امروز برگزار نمی شود.»

روز پنج شنبه، عبدالله عبدالله با اظهارت تند و بی سابقه ای رییس جمهور را متهم کرد که به او به عنوان رییس اجراییه اعتنا نمی کند.

روز پنج شنبه، عبدالله عبدالله با اظهارت تند و بی سابقه ای رییس جمهور را متهم کرد که به او به عنوان رییس اجراییه اعتنا نمی کند.

او گفته است:« ریاست جمهوری برغم وعده قبلی، به انجام این ملاقات حاضر نشده است.»

ارگ تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

روز پنج شنبه، عبدالله عبدالله با اظهارت تند و بی سابقه ای رییس جمهور را متهم کرد که به او به عنوان رییس اجراییه اعتنا نمی کند.

او گفته بود که سه ماه یکبار نیز رییس جمهوری را ملاقات نمی کند و آقای غنی خود سرانه دست به صدور فرمان می زند.

عبدالله همچنان گفته بود که او شریک حکومت است و توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، با امضای او مشروعیت گرفته است.

آقای عبدالله امروز شنبه نیز با شماری از متحدان سیاسی اش در سپیدار ملاقات کرد و همچنان گفته شده است که با سفیر امریکا نیز ملاقات محرمانه داشته است.

ریاست‌اجرایی: اشرف‌غنی حاضر نشده است با عبدالله دیدار کند

ریاست‌اجرایی: اشرف‌غنی حاضر نشده است با عبدالله دیدار کند