تاریخ نشر: حمل ۳۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ریس جمهور حامد کرزی حکم بررسی زندان نظامیان خارجی را درمیدان هوایی قندهارصادر کرد

حامد کرزی  رییس جمهوری کشور هیات ویژه ای را برای بررسی وجود زندان نظامیان خارجی در ولایت قندهار صادر کرد.

به گزارش افق ، دبیرخانه شورای وزیران  روزشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد، برخی گزارش ها حاکی از آنست که تعدادی از افغان ها در زندانی نظامیان خارجی در میدان هوایی ولایت  قندهار بسر می برند.

درپی این گزارش حامد کرزی هیاتی را به رهبری ژنرال غلام فاروق قومندان پلیس وزارت دفاع توظیف کرد تا در این رابطه تحقیق کرده و در این رابطه گزارش دهند.

طبق حکم ریاست جمهوری این هیات توظیف شده است تا چگونگی موجودیت زندان و تعداد زندانیانی را که توسط نظامیان خارجی گرفتار و درمیدان هوایی قندهار در توقیف به سر می برند.

کرزی به این هیات دستور داده تا درباره مسدود کردن این زندان اقدامات لازم بگیرند و سرنوشت زندانیان و تعداد آنان را روشن کرده و به ریاست جمهوری گزارش دهند.

سال گذشته نیز بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستا هیات حقیقت یاب جهت بررسی پرونده های زندانیان در زندان بگرام موظف شده بود که تاکنون بیش از 4 هزار زندانی را رها کرده اند.

ریس جمهور حامد کرزی حکم بررسی زندان نظامیان خارجی را درمیدان هوایی قندهارصادر کرد

ریس جمهور حامد کرزی حکم بررسی زندان نظامیان خارجی را درمیدان هوایی قندهارصادر کرد