تاریخ نشر: اسد ۲۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

فساد گسترده در قراردادهای وزارت داخله افغانستان

شماری از اعضای پارلمان افغانستان از آنچه فساد گسترده در وزارت داخله در بخش قراردادی های پولیس خوانده شده، ابراز نگرانی کرده اند.

عباس ابراهیم زاده، وکیل مردم بلخ در پارلمان گفته است که تفاوت میان نرخ شرکت های قرار دادکننده و نیز شرکت های دیگری که داوطلب اجرای این قرادادها هستند بسیار زیاد است.

به گفته او، شرکتی که نرخ مناسب و پایین را می دهد اغلب از سوی این وزارت و کمیته تدارکات ملی، قبول نمی شود اما شرکت هایی که واسطه دارند با نرخ های بسیار بالا، می توانند قراردادها را به دست بیاورند.

افغانستان در صدر کشورهای فاسد دنیا قرار دارد و براساس آمارها، بیشتر این فسادها در وزارت های کلیدی مانند داخله، دفاع، صحت عامه و نیز لوی سارنوالی و محاکم جریان دارد.

افغانستان در صدر کشورهای فاسد دنیا قرار دارد و براساس آمارها، بیشتر این فسادها در وزارت های کلیدی مانند داخله، دفاع، صحت عامه و نیز لوی سارنوالی و محاکم جریان دارد.

این نماینده پارلمان افغانستان با نشر مطلبی زیر عنوان چور و فساد گسترده در وزارت داخله گفته است:«چندی پیش قراردادهای مواد اعاشه ای وزارت داخله به طور نمایشی به داوطلبی گذاشته شده بود که در این داوطلبی شرکت های مختلف با نرخ خیلی ارزان برنده بودند اما بنابرملحوظات شخصی مسوولین این وزارت برنده نشدند.»

او گفت که به جای شرکت هایی که نرخ های مناسب داده بودند شرکت هایی مربوط به افراد بلندپایه حکومت که از سوی ارگ حمایت می شوند برنده داوطلبی های وزارت داخله شده است.

او ادعا کرده است که تفاوت قیمت شرکت های برنده و بازنده میلیون ها افغانی است که شرکت های برنده با پرداخت رشوت، توانسته اند قراداد تامین نیازهای خوراکی پولیس را به دست بیاورند.

ابراهیم زاده نام شرکت های برنده ای که از سوی ارگ حمایت می شود را شرکت نوروز و پسران و حسیب رضایی اعلام کرده است.

او گفت که این شرکت ها هم به وزارت داخله و هم به وزارت دفاع رشوت می دهند و توانسته اند که این قرارداد ها را انحصاری کرده و سالانه میلیون ها افغانی به دولت ضربه بزنند.

ابراهیم زاده تاکید کرده است که ریاست جمهوری افغانستان باید در برابر این بی عدالتی ها بایستد. او گفته است که اسناد این فسادهای گسترده را در اختیار عموم قرار می دهد.

با این حال یک منبع در وزارت داخله که خواست نامش ذکر نشود به خبرگزاری افق گفت که فساد در ادارات کلانی مانند این وزارت به شکل یک سیستم در آمده و تلاش ها برای برچیدن آن به آسانی امکان پذیر نیست.

او می گوید که مسوولان این وزارت بخصوص بخش های تامیناتی بیشتر به روابط و مسایل مالی توجه دارند و اینکه به جیب خودشان چقدر پول واریز می شود.

اسنادی که در اختیار خبرگزاری افق قرار گرفته نیز نشان می دهد که فساد گسترده در بخش قراردادی های وزارت داخله بخصوص پروسه تدارکاتی مواد اعاشوی پولیس وجود دارد.

در این اسناد نشان داده شده است که شرکت هایی که باید برنده واقعی می بودند به بهانه های مختلف از پروسه خارج می شوند و طوری نشان داده می شود که گویا، این شرکت در انجام پروسه داوطلبی مشکل داشته اند و به همین بهانه قراردادهای کلان به شرکت های مورد نظر وزارت و دیگر بلندپایگان حکومت، داده می شود.

افغانستان در صدر کشورهای فاسد دنیا قرار دارد و براساس آمارها، بیشتر این فسادها در وزارت های کلیدی مانند داخله، دفاع، صحت عامه و نیز لوی سارنوالی و محاکم جریان دارد.

رییس جمهوری افغانستان نیز برای مبارزه با فساد نهادها و ارگان های موازی زیادی را ایجاد کرده اما تاکنون براساس آمارها، دامن فساد از ادارات دولتی افغانستان برچیده نشده است.

 

 

فساد گسترده در قراردادهای وزارت داخله افغانستان

فساد گسترده در قراردادهای وزارت داخله افغانستان