تاریخ نشر: حمل ۳۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ایران شش شهروند افغانستان رابه اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام نموده است

ایران شش شهروند افغانستان رابه اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام نموده است

مقامات ولایت تخار می گویند ایران شش باشنده این ولایت را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.

سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت که اقارب این شش تن در تماس با آنان این خبر را تایید کرده اند.

به گفته آقای تیمور، مسوولان ایرانی به خانواده های اعدام شده ها گفته اند که اجساد اقارب شان در ایران به خاک سپرده می شود.

سخنگوی والی تخار می گوید که سال گذشته نیز چندین تن از باشنده گان این ولایت در ایران اعدام شدند و سپس تظاهرات بخاطر انتقال اجساد آنان به افغانستان از سوی مردم در این ولایت راه اندازی شد.

ایران شش شهروند افغانستان رابه اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام نموده است

ایران شش شهروند افغانستان رابه اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام نموده است