تاریخ نشر: اسد ۲۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کشف و ضبط مهمات و مواد انفجاری از یک منزل در ناحیه هفتم شهرکابل

مسئولین امنیتی حوزه هفتم شهر کابل خبر دادند که به مقدار زیادی مواد منفجره را در منزلی در مربوطات ناحیه هفتم، کشف و ضبط کردند.

مواد انفجاری

احمدظهیر امیری، مدیر جنایی حوزه هفتم ضمن تأیید این خبر، به خبرگزاری افق گفت: این مواد انفجاری شامل 90 فیر مرمی راکت و تعداد زیادی از مواد منفجره دیگر بوده است.

این مواد در یک منزل جابه‌جا شده بوده که توسط مؤظفین امنیتی پولیس، شناسایی شده و ضبط گردیده است.

این در حالی‌ست که شهر کابل همواره شاهد رویدادهای خونین انفجار و انتحار بوده است.

کشف و ضبط مهمات و مواد انفجاری از یک منزل در ناحیه هفتم شهرکابل

کشف و ضبط مهمات و مواد انفجاری از یک منزل در ناحیه هفتم شهرکابل