تاریخ نشر: اسد ۱۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نشست فوق العاده عبدلله عبدالله و مقام های ارشد امنیتی با نماینده گان ولایت بدخشان

رسیدگی به امنیت بدخشان در اولویت کاری حکومت قراردارد و بساط تروریست‌ها به زودی از این ولایت برچیده می‌شود.

جلسه فوق العاده مقام های حکومتی نهاد های امنیتی کشور با نماینده گان ولایت بدخشان پیرامون امنیت این ولایت

جلسه فوق العاده مقام های حکومتی نهاد های امنیتی کشور با نماینده گان ولایت بدخشان پیرامون امنیت این ولایت

به گزارش افق به نقل از خبرنامه سپیدار٬ رییس اجراییه کشوردرنشستی فوق العاده با نمایندگان ولایت بدخشان در شورای ملی و مسوولین امنیتی وضعیت امنیتی ولایت بدخشان را برسی کردند.

در خبرنامه  ریاست اجراییه امده است٬ عبدالله عبدالله رئيس اجرائیه  افغانستان نشست فوق العاده‌ای را در دفترکارش در قصر سپیدار با نمایندگان ولایت بدخشان در شورای ملی٬ مشاور امنیت ملی٬ وزیردفاع٬‌ وزیرامورداخله٬ رئيس امنیت ملی و معاون فرمانده قوای حمایت قاطع در  افغانستان  پیرامون حالت امنیتی ولایت بدخشان برگزار کردند.

در این نشست رئیس اجرائیه تاکید کرده است که امنیت ولایت بدخشان و رسیدگی به خواست‌های مردم این ولایت را از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است و وعده داد که به زودی بساط تروریست‌ها از این ولایت برچیده می‌شود.

در جلسه نمایندگان این ولایت  در شورای ملی به تفصیل به مشکلات امنیتی ولایت بدخشان و خطرات ناشی از حضور تروریست‌های بین المللی در این ولایت را با طرح‌های مشخص مطرح ساختند تا حکومت برنامه مشخص برای مبارزه با تروریستان در این ولایت روی دست بگیرد.

پس از صحبت های نماینده گان ٬ مسوولین نهادهای امنیتی کشور با در نظرداشت دیدگاه‌ها و طرح‌های ارایه شده از سوی نمایندگان این ولایت دیدگاه‌ها٬ اقدامات عملی و برنامه‌های قوای مسلح کشور را برای سرکوب و نابودسازی تروریست‌های بین المللی در ولایت بدخشان و در ولایت‌های شمال‌شرق با رئيس اجرايیه کشور در میان گذاشتند.

در این نشست معاون فرمانده قوای حمایت قاطع نیز حمایت همه جانبه خویش را از عملیات و تصفیه سازی تروریست‌ها در این ولایت ابرازداشت.

رئيس اجرائیه بعد از شنیدن دیدگاه‌ها و طرح‌های نمایندگان ولایت بدخشان و مسوولان نهادهای امنیتی٬ با تاکید بر وحدت نظر میان حکومت و مردم هدایت‌های مشخص٬‌ هدفمند و لازم را برای رسیدگی به امنیت و خواست‌های مردم بدخشان صادر نمود.

در پایان این خبر نامه امده است که دولت افغانستان تصمیم‌های مشخص برای سرکوب تروریست‌های بین المللی و اعاده امنیت به بدخشان اتخاذگردید که به زودی عملی می‌گردد.

 

#   #   #

 

نشست فوق العاده عبدلله عبدالله و مقام های ارشد امنیتی با نماینده گان ولایت بدخشان

نشست فوق العاده عبدلله عبدالله و مقام های ارشد امنیتی با نماینده گان ولایت بدخشان