تاریخ نشر: اسد ۱۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت مخابرات: سانسور شبکه‌های اجتماعی از سوی‌ما واقعیت ندارد

وزارت مخابرات و نکنالوژی معلوماتی در بیانیه‌ای که امروز به نشر رسانده، اعلام کرده این وزارت به آزادی بیان متعهد است و اراده‌یی بر قطع و کاهش سرعت انترنت و سانسور شبکه‌های اجتماعی، ندارد

0,,16848776_303,00

وزارت مخابرات در این بیانه گفته است: «نی» نهاد حمایت کننده رسانه‌های جمعی در مناسبت هفته رسانه‌های اجتماعی گفته است که وزارت مخابرات در مناسبت‌هایی، عمدی سرعت اینترنت را کاهش می دهد و مکتوبی از وکلای ملت به برای سانسور شبکه‌های اجتماعی به ریاست جمهوری داده شده و از ریاست جمهوری به وزارت مخابرات مواصلت کرده که در این راستا اقدام کند.

در این بیانیه این وزارت با رد ادعای نی، گفته است که وزارت مخابرات بر نقش نظارتی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد «نی»، احترام دارد اما چنین اظهارات مبنی بر حدس و گمان است.

همچنان در بیانیه آمده که وزارت مخابرات هیچ‌گونه دستوری را برای سانسور شبکه‌های اجتماعی دریافت نکرده است.

گفته شده، رهبری این وزارت هیچ‌گونه اراده‌یی برای قطع و کاهش سرعت انترنت و سانسور بر شبکه‌های اجتماعی  ندارد و از آزادی بیان حمایت می‌کند.

وزارت مخابرات: سانسور شبکه‌های اجتماعی از سوی‌ما واقعیت ندارد

وزارت مخابرات: سانسور شبکه‌های اجتماعی از سوی‌ما واقعیت ندارد