تاریخ نشر: اسد ۱۳, ۱۳۹۵

چاپ‌خانه دولتی «صکوک» بازسازی می‌شود

قدیمی‌ترین چاپخانه دولتی در افغانستان« صکوک»، بازسازی شده و ساختمان آن با هزینه 54 میلیون یور با کمک آلمان و حکومت افغانستان تا سال 2018 ساخته خواهد شد.

160803062110_kabul_printing_press_640x360_bbc_nocredit

این چاپخانه از قدیمی ترین مرکز چاپ در افغانستان بوده که 130 سال پیش در زمان پادشاهی امیرعبدالرحمن خان تاسیس شده است.

در این چاپ‌خانه نخسین بانکوت افغانستان چاپ شده و بیشتر اسناد دولتی در آن  چاپ می‌شود.

بربنیاد گزارش بی بی سی، احمد صالحی رییس این چاپ‌خانه گفته است که وزارت مالیه تصمیم گرفته است تا این چاپ‌خانه را از نو بازسازی و فعال کند.

چاپ‌خانه صکوت در جنگ‌های ده هفتاد در کشور بیشترین آسیب را دید و تجهیزات آن سرقت شد.

این چاپخانه باوجود این آسیب‌ها در سال 1380 دوباره کارش را شروع کرد و در سال گذشته 154 میلیون افغانی عواید داشته است.

گفته می‌شود قرار است ساختمان آن تا سال 2018 با کمک آلمان و هزینه حکومت افغانستان بازسازی شود.

هزینه ساختمان و دوباره فعال سازی این چاپ‌خانه 54 میلون یورو تخصمین شده و آلمان وعده داده است که 25 میلیون آن را می‌پردازند و 29 میلیون دیگر آن را حکومت افغانستان پرداخت خواهد کرد.

چاپ‌خانه دولتی «صکوک» بازسازی می‌شود

چاپ‌خانه دولتی «صکوک» بازسازی می‌شود