تاریخ نشر: اسد ۱۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت مخابرات: برای مبارزه با جرایم اینترنیتی شورای عالی تشکیل می‌شود

مقامها در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور می گویند که این وزارت برای مبارزه با جرایم سایبری در افغانستان، پیشنهاد یک شورای عالی را داده است.

images (1)

هجوم هکرهای بین المللی به شبکه های حفاظت شده نهادها و کشورهای مختلف از جمله مواردی است که نیاز به مبارزه با چنین جرایمی را بیشتر می کند.

یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات به خبرگزاری افق گفت که این وزارت طرح سه قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون امضای الکترونیک و قانون معاملات الکترونیک را به وزارت عدلیه سپرده است.

به گفته او، در طرح قانون مبارزه با جرایم سایبری، تشکیل یک شورای عالی پیشنهاد شده که در آن نمایندگانی ازوزارت مخابرات، وزارت های متولی مسایل آموزشی و فرهنگی، نهادهای امنیتی و نیز نمایندگان نهادهای مدافع حقوق رسانه ها عضویت خواهند داشت.

به گفته او، با پیشرفت روند استفاده از تکنالوژی های معلوماتی، نیاز به حمایت از حقوق شهروندان هر روز بیشتر احساس می شود و وزارت مخابرات افغانستان نیز در این عرصه، همگام با تحولات روز، گام بر می دارد.

جرایم سایبری از جمله مواردی است که در طول سال‌های گذشته، در سطح جهان خبر ساز بوده است.

هجوم هکرهای بین المللی به شبکه های حفاظت شده نهادها و کشورهای مختلف از جمله مواردی است که نیاز به مبارزه با چنین جرایمی را بیشتر می کند.

با این حال یاسین صمیم می گوید که وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان در راستای مبارزه با جرایم سایبری ریاست خاصی را ایجاد کرده که روزانه به شکایت های متعدد شهروندان و مقامات سیاسی و مدنی، رسیدگی می کنند.

به گفته او، این نهاد تاکنون به صد شکایت رسمی از نظر تخنیکی رسیدگی کرده است.

آقای صمیم می گوید که در حال حاضر بیش از ده درصد شهروندان افغانستان از خدمات اینترنیتی استفاده می کنند که این روند، روز به روز در حال افزایش است.

وزارت مخابرات: برای مبارزه با جرایم اینترنیتی شورای عالی تشکیل می‌شود

وزارت مخابرات: برای مبارزه با جرایم اینترنیتی شورای عالی تشکیل می‌شود