تاریخ نشر: اسد ۱۳, ۱۳۹۵
افغانستان / حقوق بشر / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمیسیون حقوق بشر: دولت با محکمه صحرایی جدی برخورد کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش محکمه‌های صحرایی در کشور ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته که با این پدیده برخورد جدی کند.

HUMAN-RIGHTS

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفته است؛ محاکم خود سرانه که به افراد جزا تعیین می‌کند مردود است و کمیسیون حقوق بشر چنین اعمال را محکوم می‌کند.

همچنان آقای بیدار گفته است در کشور نهادهای قانونی حقوقی و جزایی و جود دارد که به جرم و تخطی افراد رسیدگی کند و اما کسانی که به خواست خود افرادی را محاکمه و جزا می‌دهند  عمل شان خلاف قانون و نقض حقوق بشری است.

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر از حکومت انتقاد دارد که در پیوند به مجازات عاملان محکمه‌ی صحرایی کوتاهی کرده و حتا در مواردی بهانه آورده است که دادگاه‌های صحرایی در خارج از قلمرو دولت انجام شده است.

کمیسیون حقوق بشر از دولت خواست است که برای مقابله به محکمه‌های صحرایی جدی عمل کند.

نگرانی کمیسیون حقوق بشر درحالی در مورد افزایش محکمه‌های صحرایی در کشور  ابراز می‌شود که در روزهای اخیر چند مورد خشونت و قتل زنان اتفاق افتاده است.

زنی در ولایت تخار توسط شوهرش موی سرش تراشیده شد و زن 22 ساله‌ی در ولایت فاریاب توسط اعضای خانواده‌اش به قتل رسید و زن دیگر به نام «آزاده» با همکاری برادرش توسط طالبان محکمه صحرایی گردید و ابهام رابطه‌ای نامشروع جنسی اعدام شد.

کمیسیون حقوق بشر: دولت با محکمه صحرایی جدی برخورد کند

کمیسیون حقوق بشر: دولت با محکمه صحرایی جدی برخورد کند