تاریخ نشر: حمل ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بهره برداری ازدوکارخانه تولید روغن خوراکی در ولایات ننگرهار وبلخ

به گزارش افق دو فابریکه بزرگ تولید روغن خوراکی ازطرف وزارت زراعت آبیاری ومالداری در ولایت های ننگرهار و بلخ ایجاد و به بهره برداری سپرده شد.

مسولین وزارت زراعت میگویند کارخانه های فوق هرکدام در یک شبانه روز ظرفیت تولید 15 متریک تن روغن خالص نباتی را دارا می باشد که با فعال شدن آن در تورید روغن نباتی از خارج کشور، تقریبا ده در صد کاهش خواهد آمد.

وزارت زراعت در نظر دارد که درجریان سال جاری برای استفاده بهتر از فابریکه های یاد شده درکنار اعمار ساختمان های ذخیره مواد، دستگاه های عصری تصفیه روغن را نیزخریداری نماید. همچنان درنظر است تا کارگران فنی این فابریکه ها دوره های آموزشی لازم برای چگونگی استفاده از این ماشین آلات را فرا گیرند تا بتوانند روغن با کیفیت را تولید وبه مردم عرضه نمایند.

فابریکه های یاد شده به کمک مالی برنامه EAVS وزارت زراعت اعمار گردیده است.

احداث این فابریکه ها گام مهمی در راستای خود کفایی و بهبود اقتصاد کشور است. محصولات این فابریکه ها در کنار این که ضروریات مردم را به نحو بهترمرفوع خواهد کرد زمینه های کار برای شماری از مردم را نیز فراهم می نماید.

بهره برداری ازدوکارخانه تولید روغن خوراکی در ولایات ننگرهار وبلخ

بهره برداری ازدوکارخانه تولید روغن خوراکی در ولایات ننگرهار وبلخ