تاریخ نشر: حمل ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ریس کانگرس امریکا بایک هیت بلندپایه برای ادامه حضور نیرو های بین المللی و بررسی انتخابات افغانستان وارد کابل شد

به گزارش افق  یک هیت بلند پایه از گانگرس امریکا وارد کابل شد و در صدر آجندای سفرشان بررسی انتخابات افغانستان  قراردارد.

ریاست این هیات را جان بوهنر رییس مجلس نماینده گان امریکا به عهده داشت.

دفتر جان بوهنر می گوید، هدف بیشتر این سفر، تاکید روی ادامه حضور نیرو های بین المللی در افغانستان و بررسی از انتخابات اخیر در این کشور بوده است.

در این دیدار دو روزهء اعضای جمهوریخواه از مجلس نماینده گان امریکا از افغانستان که به روز دوشنبه پایان یافت، اعضای این هیات، با نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، و قوماندان نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان ملاقات کردند.

ریس کانگرس امریکا بایک هیت بلندپایه برای ادامه حضور نیرو های بین المللی و بررسی انتخابات افغانستان وارد کابل شد

ریس کانگرس امریکا بایک هیت بلندپایه برای ادامه حضور نیرو های بین المللی و بررسی انتخابات افغانستان وارد کابل شد