تاریخ نشر: اسد ۱۰, ۱۳۹۵

پیامد فجایع سوریه برای افغانستان و سایرکشورها

درجنگ پنج ساله سوریه هزاران نفرتلف ، شهرها ویران ومیلونها نفر آواره گردیده اند، بحران وفجایع سوریه خطربی امنیتی رانه تنها درکشور های همسایه ومنطقه افزایش بخشیده است بلکه تنور اختلاف ها ومقابله جویی رامیان کشورهای بزرگ جهان مانند دوران جنگ سرد داغ گردانیده است.1500804_310

سرگی شایگو وزیردفاع روسیه درهمایش بزرگ نظامی وعلمی هوشدارداد که بحران سوریه می تواند درهرکشور جهان صورت بگیرد، خطر درگیری ها ومناقشات نظامی درجهان باقیمانده وبیم وقوع مناقشات نظامی درقلمرو جمهوری های سابق شوروی ازبین نرفته است.

بررسی وتحلیل های علمی ونظامی نشان می دهد که دراینده نزدیک جهان شاهد درگیری های جدید خواهد بود.

وزیردفاع روسیه بار دیگراعلام نمود که روسیه برای مقابله به هرنوع تهدید آمادگی کامل دارد.

روسیه علاقمند به مقابله جویی های نظامی نیست اما مانند امریکا واتحادیه اروپا ازمنافع خود درمنطقه یورو- آسیا بدون توجه به غرب دفاع خواهد نمود .

به باور کارشناسان نظامی غرب روسیه قصد حمله را به اعضای ناتو ندارد اما روسیه مواضع خودرا دراوکرائین،بلاروسیه ، ارمنستان،آذربایجان ، گرجستان وجمهوری های آسیای میانه در آینده نیز تقویت خواهد بخشید،بلاروسیه متحد روسیه است وروسیه مطئمن است کشورهای مانند اوکرائین،گرجستان، آذربایجان وارمنستان درگیرمناقشات اند ونظربه اساس نامه پیمان نظامی ناتو کشورهای درگیرمناقشه نمی توانند عضو ناتو گردند.

غربی ها آگاه اند که فشار آنها پیرامون شبه جزیره کریما، ابخازی واوکرائین، روسیه را وادارمیگرداند تا به مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه بدهد وحل این اختلافات بااستفاده از زور بیشتر به بی امنیتی وبی ثباتی اروپا تمام خواهد گردید واز همین سبب بعدازاجلاسیه سران ناتو در وارسا درماه جولای 2016 ، لحن و زبان غربی هادرباره از سرگیری روابط وهمکاری ها نرم تر گردیده است، ماموریت جان کری به دستورکاخ سفید به مسکو بعد از اجلاسیه سران ناتو در وارسا ومذاکرات طولانی درباره همکاری های دو ابرقدرت درمبارزه با داعش وجبهه النصر که در روسیه سازمان های منموع شمرده میشوند بیانگرآنست که حل مناقشات سوریه بدون همکاری های دوجانبه به بن وبست روبرو گردیده است.

اگرچه تاهنوز محتوی اصلی مذاکرات فاش نگردیده است، کارشناسان غربی به این واقعیت تقریبا اتفاق نظر دارند که در شرایط کنونی پذیرش اوکرائین وگرجستان به عضویت ناتو باعث تحریک بیشتر روسیه خواهد گردید وغرب باید با تدابیربازدارنده نظامی از پیشروی های جدید پوتین قانع گردد.

امریکا وناتو در دوکترین نظامی خود روسیه راتهدید برعلیه امنیت ومنافع خود می دانند و به فشارهای سیاسی وتحریم های اقتصادی وحتی ورزشی برعلیه روسیه ادامه میدهند و روسیه نیزتوسعه ناتو را درنزدیکی مرزهای خود تهدید به امنیت ملی خود می پندارد و درواقع هم اکنون درمحاصره کشورهای ناتو قراردارد.

دوکتور علی احمد کریمی کارشناس امور بین المللی مسکو

دوکتور علی احمد کریمی کارشناس امور بین المللی مسکو

روسیه وناتو هر دو خطر و عواقب درگیری های احتمالی نظامی را میدانند، اختلافات روسیه وامریکا بیشتر ریشه سیاسی دارد، امریکا وغرب می خواهند تا روسیه درمناقشات منطقوی وجهانی مطابق قواعد آنها بازی نماید، اما روسیه با پیروی ازسیاست مستقل می خواهد که غربی ها او را بگونه ابرقدرت اتمی وموثر دربازی های بین المللی به رسمیت بشناسد ومزاحم منافع روسیه درجمهوری های سابق نگردد، تضاد منافع در روابط روسیه وغرب یک امرمعمولی بوده ودرآینده نیزباقی خواهد ماند اما تصادمات احتمالی نظامی درمرز های کشورهای جدیدالتاسیس ناتو و روسیه خطر درگیری های نظامی را بعد ازجنگ دوم جهانی بیشترگردانیده است .

غربی ها الحاق شبه جزیره کریما وحمایت روسیه را از جداطلبان شرق اوکرائین مخالف معیارها وقوانین بین المللی می داند که راه حل سیاسی قابل قبول را برای هر دو جانب دشوارگردانیده است.

سال 2017 شاید سال آبستن حوادث خطرناک برای جهان باشد.

تضاد منافع میان امریکا و روسیه مخصوصا در اوکرائین می تواند عواقب خطرناک وغیرقابل پیشبینی داشته باشد.

جنگ های لفظی وخبری خوشبین ترین کارشناسان رابه آینده صلح بد بین گردانیده است، امریکا حمایت روسیه را درشرق اوکرائین تهدید به ثبات اروپا تبلیغ می نماید و به اروپا فشاروارد می کند که دفاع از اوکرائین را به منزله دفاع ازامنیت اروپا تلقی نمایند.

جورج سورس ملیاردر امریکایی ومهندس انقلاب های رنگی در جمهوری های سابق شوروی، می گوید« شهروندان اوکرائین فعال ترین و  فداکارترین متحد اروپا است، اوکرائین ها حاضراند بیمرند اما ازوطن خود برعیله روسیه دفاع کنند.

و همانطور مدافعین اتحادیه اروپا نیزمی باشند واین فداکاری آنها رویداد نادر وتازه درتاریخ اروپای نوین محسوب میگردد.»

بحرانهای افغانستان، سوریه، عراق، اوکرائین ولبیا، افزایش خطر داعش وسایر سازمانهای تروریستی، موج های جدید مهاجرت وترافیک مواد مخدر خطر وقوع جنگ ها را مانند سوریه برای هرکشوردرجهان ناگزیرو حتمی گردانیده است.

کشورهای جهان درآستانه تحولات نگران کننده نفس می کشند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در امریکا می تواند تاثیرات متفاوت به آینده جهان داشته باشد.

تحلیلگران غرب اوباما را ضعیف ترین رییس جمهور امریکا میدانند که نتوانست صلح وامنیت را در افغانستان و سوریه تامین نماید وسیاست ضعیف او شهرت ومحبوبیت پوتین را درجهان ارتقا بخشید اوباما با ژست سیاسی درماه های اخیرریاست جمهوری خود ازسفر سازشگرانه و داد و بگیر کری به روسیه برای حفظ نام وآبروی خود بگونه ای برنده جایزه نوبل پیش از ترک کاخ سفید استفاده نمود.

تا هنوزمعلوم نیست که کدام یک ازنامزدان ریاست جمهوری امریکا مالک کاخ سفید میگردد ولی هم اکنون اعلامیه های ترامپ چون سیاستمدارجنجالی مایه نگرانی وتعجب متحدین امریکا دراروپا گردیده است .

خروج انگلس از اتحادیه اروپا وحدت وهمبستگی اروپا را متزلزل گردانید، کودتای نافرجام در ترکیه اردوغان رانجات داد اما خطربی ثباتی های تکان دهنده تر و پس لرزه های این کودتای نافرجام منطقه را به تشویش افگنده است.

در روسیه درماه سپتمبر سال جاری انتخابات زودرس پارلمانی برگزارمیگردد.

طبیعت سیاسی روسیه با امریکا و اروپا کاملا فرق دارد، مبارزات سیاسی وانتخابات پارلمانی در روسیه نگران کننده نیست، در روسیه به علاوه حزب حاکم، روسیه واحد، سایرجناحهای مخالف مانند کمونیستها، لیرال دموکرات ملی گرا و روسیه عادل و میانه رو ازسیاستهای خاریجی ولادیمرپوتین رییس جمهورمقتدرحمایت می نمایند، بحرانهای اوکرائین وسوریه برخلاف پیشگویی های غرب عامل وحدت ملی و اتفاق نظربی سابقه میان دیپلماتها ونظامیان روسیه درتاریخ معاصر این کشورگردیده است.

غربی ها درتبلیغات خود برای تحریک مردم ونارضایت های عمومی برعلیه پوتین شکست خوردند.

مردم پوتین را ناجی روسیه میدانند وبه دموکراتهای که گرایش یکجانبه به غرب دارند چون ستون پنجم و دشمنان منافع ملی روسیه می نگرند.

رییس جمهور جدید امریکا درباره همکاری های دوجانبه و نظم عمومی درجهان باپوتین باید مذاکره نماید.

روسیه داعش و تروریسم را تهدید به امنیت ملی خود می پندارد، نیروهای امنیتی و نظامی روسیه درمبارزه باتروریسم از تجهزات وآمادگی کامل وحمایت مردم برخوردارند، منتهی مشکلات اقتصادی بدتر ازتروریسم برای روسیه چالش برانگیزگردیده است وادامه اختلافات ومقابله جویی های نظامی مانع برنامه های مدرن سازی توسعه های اقتصادی روسیه خواهد گردید.

امریکا به سر کردگی ناتو به چالشها وظایف و مشکلات جدید درافغانستان مواجه خواهد گردید، ادامه فجایع کنونی نه جنگ ونه صلح برای اکثریت مردم افغانستان غیرقابل تحمل گردیده است، مردم افغانستان به خاطرترس ازجنگ داخلی و تکرارجنایت های گذشته مخالف حضور امریکا درافغانستان نیستند، اما دولت دست نشانده امریکا رامقصرفساد، بی عدالتی های اجتماعی، عدم تساوی طلبی وتوزیع ناعادلانه مشاغل میدانند. مردم از دولت بیمار و ناکار آمد وحدت ملی متنفرند و اگر امریکا به حمایت آنها ادامه بدهد واز انتخابات شفاف مطابق اراده اکثریت پشتیبانی نه نماید وضع درافغانستان آشفته تر خواهد گردید.

خشونت و نارضایت های سرتاسری مقام و حیثیت امریکا را درجهان که خود را مانند فراعنه مصر باستان ناف زمین تصورمی نماید اخلاقا ضعیف وباعث افزایش روحیه ضد امریکایی وتشویق افراطگرایی درمنطقه وجهان خواهد گردید.

جنگ درافغانستان کشورهای همسایه وادار به عکس العمل خواهد گردانید و شرایط افغانستان باسوریه فرق دارد اگرشعله های آتش جنگ دامنگیرکشورهای همسایه گردد آنگاه امریکا باید با کشورهای بزرگ منطقه درگیر گردد.

سخنان وزیردفاع روسیه که فجایع سوریه به هرکشوری درجهان رخ خواهد داد با اعلامیه های سیاسی و تبلغاتی هراس افگنانه سیاستمداران فرق دارد.

رییسان جمهوری می آیند ومی روند ولی اوباما بعد ازخود میراثهای خطرناک نظامی و سیاسی بجا گذاشته است وحل این مناقشات به درایت های سیاسی واحترام به تمامیت ارضی کشورها نیازدارد تا دست آورد های علمی، تاریخی وفرهنگی بشریت تباه نگردد.

دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو

پیامد فجایع سوریه برای افغانستان و سایرکشورها

پیامد فجایع سوریه برای افغانستان و سایرکشورها