تاریخ نشر: اسد ۱۰, ۱۳۹۵

چهار قرار داد دولتی به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر تایید شد

دفتر ریاست جمهوری خبر داده است که در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده، چهار قرار داد به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر منظور شده است.

کمیسیون تدارکات ملی

در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شده گفته شده : در جلسه شصت و یکم کمیسیون تدارکات ملی چهار قرار داد؛ دیزاین شبکه آبرسانی شهرک خواجه رواش، دیزان ساختمان‌های واقع در قصبه و استخدام شرکت مشورتی برای تطبیق پروژه پنجم سرمایه گذاری توسعه‌ای انرژی، استخدام شرکت مشوری برای نظارت از انتقال لین برق شمال و جنوب کشور به ۶۰۰ میلیون دالر در این جلسه تصویب شده است.

در خبرنامه گفته شده در این جلسه قرار دادهای خریداری قرطاسیه وزارت دفاع ملی و خدمات مشورتی سرک اتصالی دهلیز هندوکش و نیز پُل بهسود در ولایت ننگرهار نیز تصویب شده است.

در این جلسه به بانک مرکزی وظیفه داده شده که از صادر شدن تضیمن‌های بانکی و کریدت لاین برای تضمین پیشنهاد و تضمین بهتر اجرای کار پروژه‌ها نظارت مداوم انجام دهد.

چهار قرار داد دولتی به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر تایید شد

چهار قرار داد دولتی به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر تایید شد