تاریخ نشر: اسد ۱۰, ۱۳۹۵

اداره ملی تنظیم امور دوایی، در وزارت صحت عامه، ایجاد شد

وزارت صحت عامه خبر داده که «اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی» در چوکات این وزارت تاسیس شده است.

13892226_1203190289725687_6608110241205610029_n

در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه ده اسد، از سوی این وزارت به نشر رسیده در آن گفته شده این اداره امروز با برگزاری محفلی در چوکات این وزارت افتتاح شده است.

دادن جواز به شرکت‌های دواسازی، تطبیق قانون صحی، ثبت دواها و محصولات طبی و نظارت از کیفیت و قمیت دواها، از مسوولیت‌های این اداره محسوب می‌شود.

در خبرنامه آمده است که فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه‌ی کشور، در مراسم گشایش این اداره گفته است: « ادواهای بی‌کیفیت و غیرنظام مند بودن مارکیت دوا در کشور، یک معضل بزرگیست که دامنگیر وزارت صحت عامه می‌باشد و دواهای با کیفت نقش مهمی را در عرضه خدمات صحی دارد.

وزارت صحت عامه پس از یک سال تلاش توانسته است که این اداره را برای معیاری سازی ادویه با کیفیت در مارکیت‌های افغانستان و نظام‌مند ساختن سکتور خصوصی ایجاد نماید».

به گفته وزیر صحت عامه گفته است سالانه چهار صد میلیون دالر صرف وارد شدن دوا از خارج از کشور می شود و 95 درصد دواهای که در افغانستان به مصرف می‌رسند از خارج وارد می‌شوند.

مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند با شروع فعالیت «اداره ملی تنظیم امور دوایی و خدمات طبی» زمینه‌ی فعالیت قانونی شرکت‌های دواسازی در داخل کشور مساعد شده و نیز از فروش و وارد شدن دواهای بی‌کیفیت جلوگیری می‌شود.

اداره ملی تنظیم امور دوایی، در وزارت صحت عامه، ایجاد شد

اداره ملی تنظیم امور دوایی، در وزارت صحت عامه، ایجاد شد