تاریخ نشر: اسد ۱۰, ۱۳۹۵

خاکسپاری دوباره امیر حبیب‌الله کلکانی؛ فرصت حکومت تمام شده است

کمیسیون خاکسپاری مجدد پیکر امیر حبیب الله کلکانی، اعلام کرده است که اگر حکومت به زودی فرمان خاکسپاری مجدد را صادر نکند، آنان دست به اقدامات جدی تری خواهد زد.

شماری از اعضای این کمیسیون که مدت ها به دنبال حمایت گروه ها و افراد سیاسی برای خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی هستند، در آخرین کنفرانس خبری شان، به حکومت ده روز وقت داد تا در این باره تصمیم بگیرد.

حبیب الله کلکانی (۱۸۹۰ - ۱۳ اکتبر ۱۹۲۹)، از پادشاهان افغانستان از تاجیکان کلکان در منطقه کوهدامن در شمال کابل است که با امان الله خان، سرناسازگاری گذاشت و خود را حاکم افغانستان خواند.

حبیب الله کلکانی (۱۸۹۰ – ۱۳ اکتبر ۱۹۲۹)، از پادشاهان افغانستان از تاجیکان کلکان در منطقه کوهدامن در شمال کابل است.

در اعلامیه ای که از سوی کمیسیون به نشر رسیده آمده است که این کمیسیون در شش ماه گذشته تلاش کرد تا در تفاهم با حکومت، طی یک مراسم رسمی و با تشریفات، پیکر امیر حبیب الله کلکانی را دوباره به خاک بسپارد و اگر حکومت حاضر به صدور فرمانی در این مورد نشد، با همکاری مردم این کار صورت گیرد.

این کمیسیون حکومت را متهم به بی پروایی و نادیده گرفتن این خواست مردمی کرده و گفته است که تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که ارگ ریاست جمهوری امروز، یکشنبه، شماری از اعضای کمیسیون را به ارگ خواسته و در حضور شماری از مشاورین ارگ از جمله محمد محق، نادری نادری و غضنفر در این باره گفتگو شده است.

همچنان گفته شده است که هیات ریاست جمهوری از فعالیت ها و خواست های این کمیسیون اظهار بی خبری کرده است.

این کمیسیون گفته است که ارگ ریاست جمهوری نسبت به خواست شان بی توجهی کرده و بنابراین اگر تا پایان امروز یکشنبه، در این مورد فرمانی صادر نشود، کمیسیون به مردم مراجعه خواهد کرد.

حبیب الله کلکانی (۱۸۹۰ – ۱۳ اکتبر ۱۹۲۹)، از پادشاهان افغانستان از تاجیکان کلکان در منطقه کوهدامن در شمال کابل است که با امان الله خان، سرناسازگاری گذاشت و خود را حاکم افغانستان خواند.

او، در 18 جنوری ۱۹۲۹ با فتح کابل، بر تخت سلطنت نشست و خود را به امیر حبیب‌الله مسمی کرد. امان‌الله کوشید تا به کمک قبایل پشتونها دوباره خود را به کابل برساند، اما رقابت و خصومت قبایل غلزایی و درانی مانع این کار شد. امان‌الله شکست خورد و سرانجام از طریق هند به ایتالیا رفت.

امیر حبیب‌الله خان که خود را «خادم دین رسول‌الله» می‌گفت، بر اصلاحات غرب‌گرایانه امان‌الله خط بطلان کشید؛ قوانین مصوب به ویژه قانون اساسی را ملغی ساخت و مالیات و عوارض را غیرشرعی خواند و همه را برچید.

پس از مدتی نادرخان که وزیر جنگ امان الله بود و در فرانسه زندگی می کرد به افغانستان آمد و توانست کابل را تصرف کند و با دادن امان نامه به امیر حبیب الله، اورا به مذاکره فراخواند و اما برخلاف تعهداتش، او و شماری از یارانش را به قتل رسانید.

پس از گذشتن نزدیک به هشتاد سال، شماری از چهره های فرهنگی و جوانان تاجیک، با ایجاد کمیسیون اعزاز و خاکسپاری امیر حببیب الله کلکانی خواستار خاکسپاری دوباره پیکر او به شکل رسمی شده اند و معتقدند که او، مدتی شاه افغانستان بوده و به شکل ناجوان مردانه ای کشته شده است.

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟
  1. امیر حبیب الله خان یکی از شاهان مستقل و وطن پرست بود که توسط نادرشاه و کمک عساکر دولت هند بریتانیایی سرنگون و مردم زدران و جاجی به چپاول و کشتار مردم کابل و شمالی پرداختند.
    لازم است حکومت وحدت ملی ناجوانمردیهای نادر شاه را از طریق فرمان تکریم و تدفین مجدد این شاه آزاده قدام نکاید تا وفایق ملی پیش آید.

خاکسپاری دوباره امیر حبیب‌الله کلکانی؛ فرصت حکومت تمام شده است

خاکسپاری دوباره امیر حبیب‌الله کلکانی؛ فرصت حکومت تمام شده است