تاریخ نشر: حمل ۲۵, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

پلیس محلی درچهارمین ولسوالی هرات مستقر میشود!

مقامات پلیس هرات از اعزام قریب الوقوع  یک قطعه 50 نفری پولیس محلی به ولسوالی کرخ در 40 کیلومتری شرق شهر هرات خبرمیدهند.

به گزارش خبرگزاری افق،عبدالروف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید: این قطعه 50 نفری پولیس محلی بعد از فراگیری آموزشهای فنی نظامی در ولسوالی کرخ برای تامین امنیت مستقر خواهد شد.

کرخ بعد ازشیندند ،غوریان وکشک رباط سنگی چهارمین منطقه درسطح ولایت هرات می باشد که پولیس محلی  دراین منطقه مستقرمیشوند.

 باانکه شماری از اگاهان موجودیت پولیس محلی را به سود جامعه نظامی نمی دانند بانهم  مقامات پولیس هرات براین است که بنا به افزایش نفوذ نیاز است که پولیس بیشتر  درمناطق به منظور تامین امنیت مستقر شوند.

پلیس محلی درچهارمین ولسوالی هرات مستقر میشود!

پلیس محلی درچهارمین ولسوالی هرات مستقر میشود!