تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس جمهور ده مقام ارشد وزارت امور داخله را تازه تعیین کرد

وزارت امور داخله کشور امروز شنبه ۹ اسد ۱۳۹۵ بانشر خبرنامه ای از تعیین ده نفر جدید از مقام های بلند پابه این وزارت در پایتخت و دیکر ولایت خبر داده است.

به گزارش افق، وزارت داخله در پیشنهاد جدیدی که از سوی ریس جمهور منظور شده، ده نفر را به عنوان مسوولان ارشد این ولایت مقرر کرده است.

111205_hm_2_medium

در خبرنامه این وزارت امده است که لوی پاسوال عصمت الله علیزی، افسر احتیاط ریاست پیژنتون در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت لوگر٬ مل پاسوال محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه ولایت لوگر تبدیل و در بست مل پاسوال بحیث قوماندانی امنیه ولایت هرات٬ سید محمد حسین حسینی، در بست رتبه 2 ملکی بحیث مشاور وزارت امور داخله در امور عقیدتی و فرهنگی٬ مل پاسوال عبدالنبی الهام افسر احتیاط پیژنتون در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت فاریاب٬ مل پاسوال سیدآقا اندرابی، در بست کمبود مل پاسوال بحیث معاون محبس مرکزی پلچرخی٬ سمونوال نور احمدشاه انگار، در بست کمبود پاسوال بحیث رئیس عمومی استخبارات وزارت امورداخله٬ عبدالظاهر فیض زاده در بست کمبود رتبه اول ملکی بحیث مشاور وزارت امورداخله در امور اقوام، قبایل و روابط عامه٬ پاسوال محمد آصف جبارخیل افسر احتیاط پیژنتون در بست مل پاسوال بحیث قوماندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی٬ مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی افسر احتیاط پیژنتون در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت میدان وردک و مل پاسوال خلیل الله، افسر احتیاط پیژنتون در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت پکتیکا. تعیین و منظور شده اند.

این تعینات در زمانی انجام می شود که حملات انتحاری و انفجاری در پایتخت و دیگر ولایت چون هرات افزایش  یافته است.

رییس جمهور ده مقام ارشد وزارت امور داخله را تازه تعیین کرد

رییس جمهور ده مقام ارشد وزارت امور داخله را تازه تعیین کرد