تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بیش از 45 درصد از زنان در ولایت بامیان فعالیت زراعتی می‌نمایند

اسدالله ضمیر وزارت زراعت گفته است نقش زنان در ولایت بامیان در عرصه‌ی زراعت پررنگ می‌باشد، برنامه‌های عملی و تشویقی برای نقش‌گیری بیشتر زنان درعرصه‌ی زراعت در نظر گرفته شده است.

n00067169-b

وزیر زراعت گفته است« امسال به زنان کشاورز در ولایت بامیان در سردخانه‌های کچا سهم داده شده و برای آنها سرخانه‌ها و پاغچه‌های خانگی خانه شده است که در کار شان تشویق شوند».

دهقانان ولایت بامیان می‌گویند نقش زنان در فعالیت‌های کشاورزی در این ولایت در سال های اخیر بیشتر شده که بیش از 45 در صد زنان، به گونه‌های مختلف به فعالیت‌های زراعتی مصروف هستند.

گفته می‌شود زنان کشاورز در ولایت بامیان درسطح‌های متفاوت فعالیت زراعتی دارند.

تعدادی از زنان با مردان شان در جریان کشت و کار همکاری می‌نمایند و تعدادی آنها تمامی مراحل فعالیت زراعتی را به تنهایی انجام می‌دهند.

زنان دهقان در بامیان شکایت دارند که باوجود سهمگیری شان در فعالیت‌های زراعتی اما در درآمد کار شان سهم ندارد و شوهران شان هزینه در آمد کارآنها را تصرف می‌کنند و  به آنها چیزی نمی‌دهند.

این درحالی است که این زنان به جز از این فعالیت امرور منزل، از تهیه غذا گرفته تا پرورش کودکان را نیز انجام می‌دهند.

فعالان زن انتقاد دارند که به نقش زنان در خانواده و بیرون از منزل احترام نمی‌شود و فعالیتی را که آنها در خانه انجام می‌دهد به عنوان کار تلقی نمی‌شود.

بیش از 45 درصد از زنان در ولایت بامیان فعالیت زراعتی می‌نمایند

بیش از 45 درصد از زنان در ولایت بامیان فعالیت زراعتی می‌نمایند