تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است

مسوولان در ریاست مهاجرین ننگرهار می گویند که میزان بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در این اواخر روند صعودی داشته و نزدیک به هشتاد درصد افزایش یافته است.

غلام‌حیدر فقیرزی، رییس مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان ننگرهار گفته است که از یک ماه بدین‌سو 2700 خانواده که مدارک قانونی نداشته اند به کشور بازگشته اند.

غلام‌حیدر فقیرزی، رییس مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان ننگرهار گفته است که از یک ماه بدین‌سو 2700 خانواده که مدارک قانونی نداشته اند به کشور بازگشته اند.

به گفتۀ او، 359 خانوادۀ دارای مدرک نیز شامل بازگشت‌کننده‌گان به کشور اند که نشان میدهد روند بازگشت آنان به کشور افزایش داشته است.

آقای فقیرزی می گوید که حدود 900 پناهندۀ دیگر نیز به دلیل نداشتن کارت شناسایی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده اند که در تورخم به حکومت افغانستان سپرده شده اند.

براساس گفته های دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هر عضو خانواده های بازگشت کننده که مدرک شناسایی دارند 400 دالر نیز داده می شود و به کسانی که مدرک ندارند 300 دالر داده می شود.

به همراه این مبالغ مواد غذایی نیز توزیع می شود.

پاکستان پس از درگیری های مرزی در تورخم، روند بازداشت مهاجران به کشور را نیز افزایش داده و براساس آمارها صدها تن را بازداشت کرده است.

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است