تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵

انفجار در هرات یک کشته و پنج زخمی برجا گذاشت

انفجاری در منطقه تانک مولوی ولایت هرات موجب کشته شدن یک‌تن و زخم برداشتند پنچ فرد گردید.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه ولایت هرات ضمن تایید این رویداد می‌گوید یک مرد حدود 45 ساله در این انفجار کشته شده و پنچ فرد خرد سال و میان سال زخم برداشتند.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه ولایت هرات ضمن تایید این رویداد می‌گوید یک مرد حدود 45 ساله در این انفجار کشته شده و پنچ فرد خورد سال و میان سال زخم برداشتند.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه ولایت هرات ضمن تایید این رویداد می‌گوید یک مرد حدود 45 ساله در این انفجار کشته شده و پنچ فرد خورد سال و میان سال زخم برداشتند.

او می‌گوید افراد زخمی شده یک کارمند پلیس، یک کودک 13 ساله و سه فرد میان سال می‌باشند که جهت درمان به شفاخانه منتقل شده اند.

به گفته او وضع دو تن از افراد زخمی شده این رویداد وخیم می‌باشد که تحت تداوی پزشکان قرار دارند.

در همین حال عبدالروف احمدی، سخنگوی پلیس هرات  گفت که این انفجار تا کنون سه زخمی به همراه داشته است.

به گفته او این انفجار از داخل یک سه چرخۀ میوه فروشی در منطقه امام فخر رازی ولایت هرات منفجر شده است.

آقای احمدی بیان می‌دارد تحقیقات در این زمینه از سوی نهادهای کشفی و امنیتی آغاز شده است.

قابل یادآوریست این اولین انفجاری بعد از تقاعد عبدالمجید روزی فرمانده پیشن ولایت هرات صورت می‌گیرد.

انفجار در هرات یک کشته و پنج زخمی برجا گذاشت

انفجار در هرات یک کشته و پنج زخمی برجا گذاشت