تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سیگار: دولت افغانستان 5 درصد حاکمیت خود را از دست داده است

سیگار، اداره بازرسی کمک‌های امریکا به افغانستان درگزارشی اعلام کرده است، در پنج ماه گذشته دولت افغانستان 5 درصد از مناطق تحت کنترول خود را از دست داده است.

160729153456_sigar_logo_afghanistan_640x360__nocredit

درگزارش این سازمان که به تازه‌گی به نشر رسیده گفته شده، در پایان ماه ژانویه میزان مناطق در تحت تصرف دولت در افغانستان 70.5 درصد بوده و اما تاپایان ماه می‌سال جاری به 65.6 در صد کاهش یافته است.

در این گزارش یادآوری شده، مناطقی‌که تحت کنترول طالبان می‌باشند در حال افزایش است.

اما دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در مقابله با طالبان از تاکتیکی استفاده می‌کنند که به آنها ضربه بزنند و برای اینکه متحمل تلفات نشوند از مناطق کم اهمیت عقب نشینی می‌کنند و توجه بیشتر را برای عملیات تهاجمی دارند.

سینگار در این گزارش گفته است، در پنج ماه گذشته 400 منطقه در افغانستان در تحت کنترول دولت بوده اما در این مدت 19 منطقه را از دست داده است.

سیگار: دولت افغانستان 5 درصد حاکمیت خود را از دست داده است

سیگار: دولت افغانستان 5 درصد حاکمیت خود را از دست داده است