تاریخ نشر: اسد ۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

درگیری‌های شدید میدان طالبان و پولیس در میدان وردک

مقامات محلی در میدان وردک می گویند که از اوایل بامداد امروز، درگیری های سنگینی میان نیروهای پولیس و شورشیان در منطقه جلریز آغاز شده است.

مقامات محلی در میدان وردک می گویند که از اوایل بامداد امروز، درگیری های سنگینی میان نیروهای پولیس و شورشیان در منطقه جلریز آغاز شده است.

مقامات محلی در میدان وردک می گویند که از اوایل بامداد امروز، درگیری های سنگینی میان نیروهای پولیس و شورشیان در منطقه جلریز آغاز شده است.

شاهدان عینی می گویند که ده ها مسافری که از هزاره جات به کابل و برعکس در حرکت بودند، در دو طرف خط درگیری همچنان گیر مانده اند.

حسین بلیغ وکیل شورای ولایتی میدان وردک نیز با تایید این رویداد گفته است که احتمال دارد درگیری ها ادامه داشته باشد و مسافران باید به خانه های شان به کابل و هزاره جات برگردند.

جلریز در میدان وردک از جمله مناطقی است که شورشیان در آن حضوری گسترده دارند و هر از گاهی توانسته اند نیروهای امنیتی را به عقب برانند.

سال گذشته، ده ها پولیس محلی در این منطقه از سوی طالبان کشته شدند و پوسته های شان نیز به تصرف شورشیان در آمد.

درگیری‌های شدید میدان طالبان و پولیس در میدان وردک

درگیری‌های شدید میدان طالبان و پولیس در میدان وردک