تاریخ نشر: اسد ۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک کودک هراتی به دلیل خشونت ملای مسجد روانه شفاخانه شد

یک ملام امام مسجدی در هرات یک کودک را به دلیل یاد نداشتن درس هایش، لت و کوب کرد که به دلیل شدت این خشونت، این کودک راهی شفاخانه شد.

وحید احمد، کودک هفت ساله ای است که دو روز پیش پس از لت و کوب توسط ملا امام مسجد در منطقه بابای برق شهر هرات رهسپار بخش عقلی و عصبی شفاخانه شد.

وحید احمد از والدینش خواست تا دیگر اورا برای درس خواندن به مسجد نفرستند.

وحید احمد از والدینش خواست تا دیگر اورا برای درس خواندن به مسجد نفرستند.

او می گوید زمانی که به مسجد رفته و درس هایش را یاد نداشته از سوی ملا لت و کوب شده و سرش به میز کوبیده شده است.

به گفته او، پیش از این نیز این ملا امام، یک دختر خردسال را چنان لت و کوب کرده که دستش از سه جای شکسته است.

وحید احمد از والدینش خواست تا دیگر اورا برای درس خواندن به مسجد نفرستند.

با این حال، مادر این کودک هراتی گفته است که طفلش را به مسجد روان کرده تا تعلیمات اسلامی بیاموزد، غافل از اینکه باید او را روی تخت شفاخانه پیدا کند.

او خواستار مجازات ملاامام مسجد به خاطر لت و کوب کودکش شده است.

مادر وحید می گوید:« یک شب پسرم آمد و گفت که سرم درد می‌کند و ملا سرم را به میزی کوبیده که میخ داشته است، بعد از اینکه پدرش آمد موهای سرش را تراشید و بعد ما دیدیم که سرش ورم کرده و او را به شفاخانه آوردیم و بعد داکتران گفتند که در سرش خون جمع شده و بعد از سرش ۵۰ سی سی خون را کشیدند و گفتند بروید از سرش عکس بگیرید در حالی که ما حتی پول تداوی او را نداشتیم.»

یک کودک هراتی به دلیل خشونت ملای مسجد روانه شفاخانه شد

یک کودک هراتی به دلیل خشونت ملای مسجد روانه شفاخانه شد