تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۵

کوریای جنوبی به سکتور نفت و گاز افغانستان کمک خواهد کرد 

وزیر معادن و پترولیم کشور در دیدار با سفیر کوریای جنوبی از همکاری این کشور در بخش نفت و گاز و همچنان راه‌اندازی کارخانه کود و برق مزار شریف خبر داد.

نفت و گاز

در خبر نامه‌ای که از سوی وزارت معادن کشور منتشر شده، آمده است که غزال حبیب‌یار صافی، معین و سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور در دیدارش با سفیر کوریای جنوبی در مورد کمک و همکاری این کشور در بخش نفت و گاز و همچنان احیا و بازسازی کارخانه کود و برق مزار شریف گفتگو کردند.

به نقل از منبع، معین وزارت معادن در این دیدار پیشنهادهایی را مبنی بر همکاری کوریای جنوبی در بخش احیا و بازسازی کارخانه کود و برق مزار شریف، سرمایه‌گذاری کمپنی‌های خصوصی کوریای جنوبی در این کارخانه و همچنان کمک و همکاری در بخش تجهیزات و سامان آلات به منظور توسعه و تولید مواد کیمیاوی در کشور داده است.

سفیر کوریای جنوبی با استقبال از همکاری کشورش در بخش نفت و گاز با افغانستان گفته است که پیشنهادات داده شده را با دولت کوریای جنوبی در میان خواهد گذاشت.

کوریای جنوبی به سکتور نفت و گاز افغانستان کمک خواهد کرد 

کوریای جنوبی به سکتور نفت و گاز افغانستان کمک خواهد کرد