تاریخ نشر: میزان ۶, ۱۳۹۲

دیدار حامد کرزی با نماینده گان دیپلوماتیک کشور های سازمان همکاری های شانگهای

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز به وقت محلی با نماینده گان دیپلوماتیک کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در اقامتگاه اش در شهر بجینگ پایتخت چین، دیدار کرد.

رئیس جمهور کشور در این دیدار با اشاره به تهدیدات امنیتی موجود در منطقه گفت: با تهدید های امنیتی که افغانستان مواجه است، همان تهدیدات متوجه کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشد.

حامد کرزی تاکید نموده گفت که تهدیدات ما مشترک است، از همین لحاظ کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای و در مجموع منطقه ما باید علیه تروریزم و افراطیت به طور جدی مبارزه نمایند.

رئیس جمهور تصریح کرد که باید برای از بین بردن عوامل ناامنی و پناهگاه های تروریزم، سطح همکاری های کشور های منطقه گسترش یابد.

حامد کرزی تاکید کرد که رهبران کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای باید از خود بپرسند و این تفکر کنند که چگونه می توانند جامعه خویش را از تهدید تروریزم و افراطیت نجات دهند.

رئیس جمهور با اشاره بر گسترش روابط افغانستان با کشور های منطقه و جهان گفت: در یک دهه گذشته روابط افغانستان با کشور های منطقه و جهان به اندازه گسترش یافته است که در تاریخ افغانستان بدیل آن به مشاهد نمی رسد.

حامد کرزی با اشاره بر اینکه در این اواخر بعضی از کشور های آسیای میانه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی با همدیگر نشستی را انجام داده اند و بر این موافقت نموده اند تا برای بعضی کشور ها کمر بند امنیتی ایجاد کنند، گفت: کمربند امنیتی نمی تواند منطقه را از تهدید تروریزم نجات دهد، بلکه راه حل آن این است که میان کشور های منطقه همکاری ها در عرصه مبارزه با تروریزم بیشتر گردد تا با طور واقعی مبارزه با تروریزم صورت گیرد.

رئیس جمهور کرزی با اشاره به تشویش های بعضی از کشور ها مبنی بر اینکه پس از خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان وضعیت آنجا خراب خواهد شد، گفت: پس از سال ۲۰۱۴ تمام نیروهای ناتو و  امریکا از افغانستان بیرون نمی شوند، بلکه به حمایت خویش از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهند.

حامد کرزی همچنان در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا گفت: افغانستان متوجه حساسیت های کشور های منطقه است و در این رابطه مذاکرات و مشوره ها را با قدرت های منطقه انجام داده و خواهد داد.

نماینده گان دیپلوماتیک کشور های سازمان همکاری های شانگهای تلاش های رئیس جمهور حامد کرزی را در ده سال گذشته در زمینه گسترش روابط افغانستان با کشور های منطقه و جهان مورد ستایش قرار دادند و حمایت خویش را از آن ابراز داشتند.

آنان به نماینده گی از کشور های شان از برقراری صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده، گفتند که صلح در افغانستان بمعنای امنیت در کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای می باشد.

آنها ثبات افغانستان را مرتبط به ثبات کشور های خویش دانسته، اطمینان دادند که بر علیه دشمن مشترک یعنی تروریزم و افراطیت مبارزات شانرا تقویت خواهند کرد.

در این دیدار دیپلوماتان کشور های قزاقستان، قرغزستان، فدراتیف روسیه، ازبکستان، هندوستان، ایران، پاکستان، ترکیه و نماینده گان بیلاروس و منگولیا اشتراک نموده بودند.

دیدار حامد کرزی با نماینده گان دیپلوماتیک کشور های سازمان همکاری های شانگهای

دیدار حامد کرزی با نماینده گان دیپلوماتیک کشور های سازمان همکاری های شانگهای