تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

سهولت در روند اخذ جواز ساختمانی از سوی شاروالی کابل

شهرداری کابل گفته است برای جلب توجه سرمایه‌گذاران، سهولت‌های تازه‌ای را در بخش اهدای جواز ساختمانی به میان آورده است.

n00074900-b

این ریاست در خبرنامه‌ای به نقل از عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل نوشته است که این ریاست به همکاری بانک جهانی، سهولت‌هایی را در اهدای جواز ساختمانی به میان آورده تا سکتورهای خصوصی مطابق به این برنامه‌ها، برای سرمایه‌گذاری تشویق شوند.

حبیب‌زی افزوده که عقد قرارداد در راستای تسهیل قانونمند شدن فعالیت‌های ساختمانی از سوی اداره مالی بانک جهانی در سال 2014 با شهرداری کابل صورت گرفته بود و حالا بخش خاصی برای اخذ جوازهای ساختمانی در آن اداره ایجاد گردیده است.

سهولت در روند اخذ جواز ساختمانی از سوی شاروالی کابل

سهولت در روند اخذ جواز ساختمانی از سوی شاروالی کابل