تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس‌اجرایی: با مبلغان برضد حکومت برخورد جدی می شود

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که جلوِ موج تبلیغات دشمنان افغانستان برضد نظام باید گرفته شود.

او که روز سه شنبه با شماری از علمای افغانستان دیدار کرده گفته است که رابطه مثلت مردم، علما و دولت باید تقویت شود و فاصله میان شان برداشته شود.

او می گوید؛ با کسانی که برضد نظام افغانستان تبلیغات منفی می کنند نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.

017908791_30300

ریاست اجراییه با نشر خبرنامه ای گفته است؛ آقای عبدالله در این دیدار تاکید کرده است که امنیت و صلح، اصلی ترین خواست مردم افغانستان است که علمای افغانستان باید آن را تبلیغ کنند.

عبدالله عبدالله همچنان گفته که دشمنان مردم افغانستان می خواهند بنام های دین، مذهب، قوم و زبان و منطقه میان مردم تفرقه ایجاد کنند.

او، گفت که شهروندان افغانستان با هم برادر و برابر هستند و علما باید برای آگاهی دهی به مردم تبلیغات مثبت انجام دهند.

آقای عبدالله گفته است که نظام افغانستان اسلامی است و صدور فتوا برای جهاد با آن کار اسلامی نیست.

رییس‌اجرایی: با مبلغان برضد حکومت برخورد جدی می شود

رییس‌اجرایی: با مبلغان برضد حکومت برخورد جدی می شود