تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

مقامات غزنی: طالبان آنتن‌ مخابراتی MTN را آتش زده و محافظانش را ربودند

مقامات 13920524182841398993103غزنی و وزارت مخابرات کشور، می گویند که شورشیان طالب شب گذشته، یک آنتن مخابراتی شرکت ام تی ان را آتش زده و شماری از محافظانش را ربوده اند.

 

در خبرنامه ای که وزارت مخابرات به نشر رسانده آمده است شورشیان در ماه‌های اخیر، شماری از پایه‌های شرکت‌های مخابراتی را منهدم کرده اند.

این وزارت گفته است که طالبان شام گذشته، یک پایه مخابراتی مربوط به یکی از شبکه های مخابراتی در ساحه قلعه قدم، در نزدیکی پل حیدر آباد، آتش زده اند.

این وزارت گفته است که شورشیان در شماری از ولایت های کشور، شبکه های مخابراتی را با تهدید روبرو کرده اند.

پیش از این نیز در شماری از ولایت های کشور از جمله ولایت های نا امنی مانند هلمند و هرات نیز طالبان چندین پایه شرکت های مخابراتی را نابود کرده اند.

مقامات غزنی: طالبان آنتن‌ مخابراتی MTN را آتش زده و محافظانش را ربودند

مقامات غزنی: طالبان آنتن‌ مخابراتی MTN را آتش زده و محافظانش را ربودند