تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۵

سازمان ملل به همکاری  خود برای بهبود وضعیت زنان ادامه می‌دهد

مسوول عمومی امور زنان سازمان ملل دیروز با محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور  دیدار کرده و گفته است که کمک‌‎های این سازمان برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان ادامه می‌یابد.

ملاقات با نماینده ملل متحد در امور زنان  (1)(2)

در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شده گفته شده: این دیدار پس از چاشت دیروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است.

خانم فومزل ملامبو مسوول امور زنان سازمان ملل از دست آورهای حکومت در زمینه‌ی بهبود وضعیت زنان قدر دانی نموده و گفته است سازمان ملل از تصمیم و برنامه حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت زنان حمایت می‌کند.

رییس جمهور غنی کارهای حکومت را برای حمایت از زنان، وجود چهار زن در کابینه، هفت معین، چهار سفیر و یک والی در ساختار حکومت عنوان کرده و گفته است حکومت در زمینه‌ای رسیدگی به زنان توجه دارد.

رییس جمهور گفته است توجه به زنان زندانی بیشتر شده و زنانی که جرم‌های شان سبک باشند به مناسبت‌های مختلف آزاد می‌شوند.

رییس جمهور، دست های آوردهای که تاکنون در زمینه تغییر وضعیت زنان در افغانستان ایجاد شده اندک توصیف کرده و گفته است لازم است کارهای بیشتری برای زنان انجام شود.

تاکید سازمان ملل برای حمایت زنان درحالی صورت می‌گیرد که هر روز گزارش‌های از خشونت‌های خانوادگی، قتل ناموسی و خودسوزی زنان از گوشه و کنار افغانستان به نشر می‌رسد.

درجریان پانزده سال گذشته هرچند تغییرات قابل ملاحظه‌ای در وضعیت زنان به وجود آمده و اما مجازان نشدن عاملان خشونت با زنان، نبود حاکمیت قانون و ضعف حکومتداری باعث شده است که گراف خشونت علیه زنان بیشتر شود.

سازمان ملل به همکاری  خود برای بهبود وضعیت زنان ادامه می‌دهد

سازمان ملل به همکاری  خود برای بهبود وضعیت زنان ادامه می‌دهد